ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

ПРЕЗЕНТИРАНИ НАОДИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО ЗА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦАТА НА УЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

12.04.2024

ПРЕЗЕНТИРАНИ НАОДИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО ЗА СОСТОЈБАТА СО ДЕЦАТА НА УЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ОТВОРИ БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПОВРЕДА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО

04.04.2024

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ОТВОРИ БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПОВРЕДА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО ...


ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДОСТАВЕН Е ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТЕПЕНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТ ПОЧИТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ЗА 2023 ГОДИНА

29.03.2024

ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДОСТАВЕН Е ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТЕПЕНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТ ПОЧИТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ЗА 2023 ГОДИНА ...


„ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ-МАКЕДОНИЈА“: НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, ТРЕТ СТОЛБ ВО СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ

12.01.2024

„ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ-МАКЕДОНИЈА“: НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, ТРЕТ СТОЛБ ВО СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ ...


ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА СОСТОЈБИТЕ СО ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ВО ОДРЕДЕНИ ОБЛАСТИ ВО 2023 ГОДИНА

27.12.2023

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА СОСТОЈБИТЕ СО ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ВО ОДРЕДЕНИ ОБЛАСТИ ВО 2023 ГОДИНА ...