ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

СРЕДБА НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ СО УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ ОД НЕКОЛКУ СКОПСКИ СРЕДНИ УЧИЛИШТА СО ЦЕЛ РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА ПРАВА НА ДЕЦАТА

23.09.2022

Државната советничка на Народниот правобранител, Васка Бајрамовска Мустафа заедно со тимот советници во Одделот за заштита на правата на деца и на лицата со попреченост одржаа средба со ученици и наставници од СУГС „Георги Димитров“, СУГС „Никола Карев“, СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“, СУГС „Арсениј Јовков“, СУГС „Шаип Јусуф“ и СУГС „Зеф Љуш Марку“, како формален почеток на заедничката соработка помеѓу институцијата Народен правобранител и учениците од овие училишта. ...


СРЕДБА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.НАСЕР ЗИБЕРИ СО АМБАСАДОРОТ НА КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Н.Е. ХОСЕ ЛУСИ ЛОСАНО ГАРСИЈА

14.07.2022

Народниот правобранител, г.Насер Зибери оствари средба со амбасадорот на Кралството Шпанија во Република Северна Македонија, Н.Е.Хосе Луси Лосано Гарсија. ...


НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

28.06.2022

Државната советничка, м-р Васка Бајрамовска Мустафа, заедно со тимот на Народниот правобранител за мониторинг на имплементацијата на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост, советничките Жаклина Георгиевска и Весна Бошевска Петрушевска, учествуваа на Национална работилница за подготовка на Националната стратегија на правата на лицата со попреченост, што се одржа во „Холидеј Ин“, Скопје, во организација на Владата на РС Македонија, Министерството за труд и социјална политика и Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ), а во соработка со тимот на Агенциите на Обединетите Нации за правата на лицата со попреченост. ...


ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

27.06.2022

Народниот правобанител г.Насер Зибери и претседателот на Адвокатската комора на Република Северна Македонија г. Љубомир Михајловски потпишаа Меморандум за соработка со цел подигнување на степенот на заштита на правата на граѓаните и намалување на ризикот од торура, особено врз лицата лишени од слобода. ...


РАБОТНА СРЕДБА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, Г. НАСЕР ЗИБЕР СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ, Г. МАРКО БИСЛИМОСКИ

14.06.2022

Народниот правобранител, г.Насер Зибери оствари работна средба со претседателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, м-р Марко Бислимоски, на која се разговараше за иницијативата на канцеларијата на Народниот правобранител за измена на регулативата која се однесува на отчитувањето на броилата за електрична енергија (струјомерите), односно измени во досегашната пракса. ...