rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

U PUBLIKUA RAPORTI I VEÇANTË I AVOKATIT TË POPULLIT PËR SITUATËN ME ZBATIMIN E LIGJIT PËR PERSONAT E PAEVIDENTUAR

03.06.2021

„Avokati i popullit, duke i shikuar përgjigjet e marra nga Drejtoria për udhëheqjen e librave të amzës dhe Organizatave/Shoqatave civile të cilat merren me çështjen, duke u nisur nga ajo që është përcaktuar në Ligjin për personat e paevidentuar në librin e amzës për të lindur (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 42/2020) dhe Dekretin me fuqi ligjore për ndryshime dhe plotësime për zbatimin e Ligjit për persona të paevidentuar në librin e amzës për të lindur gjatë kohës së jashtëzakonshme (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 140/2020), konstatoi se vlefshmëria e Ligjit është deri më datën 30.06.2021, ndërsa në praktikë 70% të personave të identifikuar të paevidentuar akoma nuk kanë paraqitur kërkesë për regjistrim. ...


TAKIM PUNE I OMBUDSMANËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, SHQIPËRISË DHE KOSOVËS

27.05.2021

Në kuadër të bashkëpunimit rajonal të institucioneve të ombudsmanit, avokati i popullit z.Naser Ziberi realizoi takim pune me kolegët e tij të Republikës së Shqipërisë znj. Erinda Ballanca dhe të Republikës së Kosovës z.Naim Qelaj. ...


AVOKATI I POPULLIT Z. NASER ZIBERI REALIZOI TAKIM ME KRYEMINISTRIN Z. ZORAN ZAEV

26.05.2021

Avokati i Popullit z. Naser Ziberi, realizoi takim me kryetarin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Zoran Zaev në të cilin, mes tjerash, u bisedua për rëndësinë si institucion kombëtar për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe për nevojën e fuqizimit të kapaciteteve të tij, si kadrovike, ashtu edhe financiare. ...


TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z.NASER ZIBERI ME KRYETARIN E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT Z. TALAT XHAFERI

17.05.2021

Avokati i popullit, z.Naser Ziberi realizoi takim me kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z.Talat Xhaferi, në të cilin ia dorëzoi Raportin vjetor për punën e Avokatit të popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2020.Në takim mori pjesë edhe znj.Suzana Saliu, zëvendëse e avokatit të popullit. ...


TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z. NASER ZIBERI ,ME KRYETARIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT Z. STEVO PENDAROVSKI

14.05.2021

Në takim Avokati i popullit e njoftoi kryetarin me konstatimet kryesore nga Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, promovimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 2020. ...