rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

PJESËMARRJE NË TAKIMIN KOORDINUES DHE PREZANTIM I KOCEPTIT PËR HARTIMIN E STRATEGJISË MULTISEKTORIALE KOMBËTARE PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA TË RMV

25.05.2022

Këshilltarët shtetëror të Seksionin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës dhe personave me aftësi të kufizuara pranë Avokatit të popullit, znj.Vaska Bajramovska-Mustafa dhe znj. Vesna Kostiq, më datën 25.05.2022, morën pjesë në takimin koordinues në të cilin u prezantua Koncepti për përgatitjen e Strategjisë multisektoriale kombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara të RMV-së. ...


AVOKATI I POPULLIT Z.NASER ZIBERI MORI PJESË NË PUNËTORINË ME RASTIN E PESË VJETORIT NGA MIRATIMI I LIGJIT PËR MBROJTJEN E DENONCUESVE

18.05.2022

„Denoncuesit duhet të dijnë se ku, si dhe kur të denoncojnë, si dhe të dijnë se identiteti i tyre do të mbrohet plotësisht, veçanërisht kur kërkojnë të mbeten anonim. Mbrojtja e garantuar e denoncuesve për denoncim konsiderohet si një përfitim jashtëzakonisht pozitiv në çdo shoqëri demokratike që synon drejt sundimit të së drejtës. ...


U NËNSHKRUA MEMORANDUMI PËR BASHKËPUNIM ME FAKULTETIN E SIGURISË PRANË UNIVERSITETIT ,,SHËN KLIMENTI I OHRIT’’ - MANASTIR

16.05.2022

Avokati i popullit, z. Naser Ziberi dhe Dekani i Fakultetit të sigurisë pranë Universitetit ,,Shën Klimenti i Ohrit’’ në Manastir, prof. dr. Nikolla Dujovski, nënshkruan Memorandum me të cilin rregullohet bashkëpunimi i ndërsjellë në fushën e edukimit, trajnimeve, ofrimit të ndihmës eksperte në përgatitjen e projekteve të caktuara. ...


DEBAT ME TEMËN „PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË ARSIMIT INKLUZIV TË FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA’’ ORGANIZUAR NGA ZYRA E AVOKATIT TË POPULLIT

19.04.2022

„Përmirësimi i cilësisë së arsimit inkluziv të fëmijëve me aftësi të kufizuara’’ ishte tema e Tryezës së rrumbullakët të organizuar nga Zyra e Avokatit të popullit, me qëllim të perceptimit të problemeve në këtë fushë dhe përcaktimit të pikëpamjeve përfundimtare për përmirësimin e tyre. ...


AVOKATI I POPULLIT Z.NASER ZIBERI MORI PJESË NË KONFERENCËN E TRETË VJETORE TË RRJETIT TË KOMISIONEVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE BARAZINË GJINORE TË BALLKANIT PERËNDIMOR (HUGEN)

15.03.2022

Avokati i popullit z.Naser Ziberi mori pjesë në konferencën e tretë vjetore të Rrjetit të Komisioneve për të Drejtat e Njeriut dhe Barazinë Gjinore të Ballkanit Perëndimor (HUGEN), ku u diskutua me temë ,,Kontributi i bashkëpunimit parlamentar për avancimin e të drejtave të njeriut dhe barazinë gjinore’’ ...