rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

TAKIM I PËRFAQËSUESVE TË AVOKATIT TË POPULLIT ME NXËNËSIT DHE MËSIMDHËNËSIT E DISA SHKOLLAVE TË MESME TË QYTETIT TË SHKUPIT ME QËLLIM TË REALIZIMIT TË AKTIVITETEVE TË PËRBASHKËTA PËR PROMOVIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE

23.09.2022

Këshilltarja shtetërore e Avokatit të popullit, Vaska Bajramovska-Mustafa së bashku me ekipin e këshilltarëve të Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara mbajtën takim me nxënësit dhe mësimdhënësit e SHMQSH "Georgi Dimitrov", SHMQSH "Nikolla Karev", SHMEJQSH "Vasill Antevski Dren", SHMQSH "Arsenij Jovkov", SHMQSH "Shaip Jusuf" dhe SHMQSH "Zef Lush Marku", si një fillim formal i bashkëpunimit të përbashkët ndërmjet institucionit të Avokatit të popullit dhe nxënësve të këtyre shkollave. ...


TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z. NASER ZIBERI ME AMBASADORIN E MBRETËRISË SË SPANJËS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT E.T HOSE LLUSI LLOSANO GARSIJA

14.07.2022

Avokati i popullit, z.Naser Ziberi realizoi takim me ambasadorin e Mbretërisë së Spanjës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, E.T. Hose Llusi Llosano Garsija. ...


PUNËTORIA KOMBËTARE PËR PËRGATITJEN E STRATEGJISË PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

28.06.2022

Këshilltarja shtetërore, Mr. Vaska Bajramovska Mustafa, së bashku me ekipin e Avokatit të Popullit për monitorimin e zbatimit të Konventës së OKB-së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, këshilltaret Zhaklina Georgievska dhe Vesna Boshevska Petrushevska, morën pjesë në Punëtorinë kombëtare për përgatitjen e Strategjisë kombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, e cila u mbajt në “Holiday Inn”, Shkup, në organizim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministrisë së punës dhe politikës sociale dhe Shoqatës gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ), ndërkaq në bashkëpunim me ekipin e Agjencive të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. ...


TAKIM PUNE I AVOKATIT TË POPULLIT, Z.NASER ZIBERI ME KRYETARIN E KOMISIONIT RREGULLATIV PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME TË UJIT, Z.MARKO BISLIMOVSKI

14.06.2022

Avokati i popullit, z.Naser Ziberi realizoi takim pune me kryetarin e Komisionit rregullativ për energjetikë dhe shërbime të ujit, Mr. Marko Bislimovski, në të cilin u diskutua për iniciativën e zyrës së Avokatit të popullit për ndryshimin e rregullores e cila ka të bëjë me leximin e njehsorëve të energjisë elektrike (matësve), përkatësisht ndyshime në praktikën e deritanishme. ...


PJESËMARRJE NË SEANCËN E 47 TË NËNKOMITETIT PËR PARANDALIMIN E TORTURËS DHE LLOJIT TJETËR TË TRAJTIMIT BRUTAL, ÇNJERËZOR OSE DEGRADUES OSE NDËSHKUES

14.06.2022

Në seancën e 47-të të Nënkomitetit për parandalimin e torturës dhe llojit tjetër të trajtimit brutal, çnjerëzor ose degradues ose ndëshkues të Kombeve të Bashkuara e cila u mbajt në formë të uebinarit më datën 14 qershor të vitit 2022, përfaqësues i Mekanizit parandalues nacional, Mr. Sllavica Dimitrievska prezantoi situatën me migrantët dhe azilkërkuesit në vend, përkatësisht gjetjet dhe rekomandimet e Mekanizmit parandalues nacional nga vizitat e realizuara në vendet e privimit nga liria të migrantëve, azilkërkuesve dhe të huajve. ...