rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

TAKIM PUNE I OMBUDSMANËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, SHQIPËRISË DHE KOSOVËS

27.05.2021

Në kuadër të bashkëpunimit rajonal të institucioneve të ombudsmanit, avokati i popullit z.Naser Ziberi realizoi takim pune me kolegët e tij të Republikës së Shqipërisë znj. Erinda Ballanca dhe të Republikës së Kosovës z.Naim Qelaj. ...


AVOKATI I POPULLIT Z. NASER ZIBERI REALIZOI TAKIM ME KRYEMINISTRIN Z. ZORAN ZAEV

26.05.2021

Avokati i Popullit z. Naser Ziberi, realizoi takim me kryetarin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Zoran Zaev në të cilin, mes tjerash, u bisedua për rëndësinë si institucion kombëtar për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe për nevojën e fuqizimit të kapaciteteve të tij, si kadrovike, ashtu edhe financiare. ...


TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z.NASER ZIBERI ME KRYETARIN E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT Z. TALAT XHAFERI

17.05.2021

Avokati i popullit, z.Naser Ziberi realizoi takim me kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z.Talat Xhaferi, në të cilin ia dorëzoi Raportin vjetor për punën e Avokatit të popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2020.Në takim mori pjesë edhe znj.Suzana Saliu, zëvendëse e avokatit të popullit. ...


TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z. NASER ZIBERI ,ME KRYETARIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT Z. STEVO PENDAROVSKI

14.05.2021

Në takim Avokati i popullit e njoftoi kryetarin me konstatimet kryesore nga Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, promovimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 2020. ...


TAKIM PUNE ONLAJN I ZYREVE TË AVOKATIT TË POPULLIT DHE UNHCR-SË PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT PËR VITIN 2021

05.04.2021

Avokati i popullit, z. Naser Ziberi dhe zëvendës - avokati i popullit, znj.Vaska Bajramovska - Mustafa, mbajtën takim onlajn me përfaqësuesen e Zyrës së Komesariatit të Lartë për refugjatë pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Shkup (UNHCR), znj.Monika Sandri, ndërkaq, në të cilin morën pjesë edhe znj. Kristina Bunea, zyrtare për ndihmë juridike dhe z. Tihomir Ilievski, bashkëpunëtor - zyrtar për çështje juridike në këtë zyrë. ...