rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

KONFERENCA E AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIT E 10 DHJETORIT – DITËS NDËRKOMBËTARE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

10.12.2021

Me rastin e 10 dhjetorit, Ditës ndërkombëtare të të drejtave të njerut, Zyra e Avokatit të popullit përmes Zum Platformës organizoi konferencë me titull ‘’10 DHJETORI, DITA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE TË NJERIUT – DITA E TË GJITHË QYTETARËVE’’, në të cilën për rëndësinë e të drejtave të njeriut dhe nevojën për respektimin e tyre me fjalime të tyre u drejtuan, Avokati i popullit, z.Naser Ziberi, ushtruesi i detyrës Ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, E.T. Erik Mejer, gjyqtari i Gjykatës Supreme, znj.Mirjana Llazarova-Trajkovska, profesorët, Dr. Svetomir Shkariq, Dr. Ana Pavllovska-Daneva, Dr. Besa Arifi, Dr. Jasmina Dimitrievska dhe Dr. Jusuf Zejneli. Në kuadër të Konferencës, gjithashtu, u inkuadruan edhe kryeredaktorja e javores ‘’Fokus’’, znj. Gordana Duvnjak, studentët nga më shumë universitete në shtet dhe përfaqësues i Klubit debatik të Forumit arsimor rinor. ...


ME NËNSHKRIMIN E MEMORANDUMIT PËR BASHKËPUNIM ME ORGANIZATAT JOQEVERITARE U SHËNUA DITA NDËRKOMBËTARE E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

03.12.2021

“Miratimi i Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në vitin 2006 dhe sidomos ratifikimi i saj nga ana e shtetit tonë Republika e Maqedonisë së Veriut në vitin 2011, paraqet një hap të rëndësishëm për identifikimin e të drejtave dhe nevojave të personave me aftësi të kufizuara, dhe sidomos për pranimin e detyrimeve të shtetit për garantimin e gëzimit në mënyrë të papenguar të këtyre të drejtave. ...


DEBATI NË PRAG TË DITËS BOTËRORE TË FËMIJËS

18.11.2021

Në prag të Ditës botërore të fëmijës 20 nëntori, Avokati i popullit-Seksioni për monitorimin e situatave dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, si dhe të personave me aftësi të kufiziura, më datë 17 dhe 18 nëntor organizoi një debat online me nxënës/avokatë të nxënësve, kryetarë të parlamenteve të nxënësve dhe anëtarët e tyre nga disa shkolla fillore dhe të mesme në vend. ...


TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z. NASER ZIBERI ME HOMOLOGUN E TIJ NGA REPUBLIKA E TURQISË Z. SHEREF MALKOÇ

03.07.2021

Avokati i Popullit z. Naser Ziberi realizoi takim me homologun e tij, Avokatin e Popullit të Republikës së Turqisë, z. Sherif Malkoç. ...


U PUBLIKUA RAPORTI I VEÇANTË I AVOKATIT TË POPULLIT PËR SITUATËN ME ZBATIMIN E LIGJIT PËR PERSONAT E PAEVIDENTUAR

03.06.2021

„Avokati i popullit, duke i shikuar përgjigjet e marra nga Drejtoria për udhëheqjen e librave të amzës dhe Organizatave/Shoqatave civile të cilat merren me çështjen, duke u nisur nga ajo që është përcaktuar në Ligjin për personat e paevidentuar në librin e amzës për të lindur (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 42/2020) dhe Dekretin me fuqi ligjore për ndryshime dhe plotësime për zbatimin e Ligjit për persona të paevidentuar në librin e amzës për të lindur gjatë kohës së jashtëzakonshme (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 140/2020), konstatoi se vlefshmëria e Ligjit është deri më datën 30.06.2021, ndërsa në praktikë 70% të personave të identifikuar të paevidentuar akoma nuk kanë paraqitur kërkesë për regjistrim. ...