rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT ME PËRFAQËSUES TË SEKTORIT JOQEVERITAR

24.02.2021

„Bashkëpunimi me sektorin joqeveritar/organizatat civile është i një rëndësie të jashtëzakonshme për institucionin e Avokatit të popullit në të gjitha segmentet, veçanërisht në pjesën e funksionimit të Mekanizmit të kontrollit civil, të parashikuar me Ligjin për avokatin e popullit“. ...


BASHKËPUNIMI I MIRË ME PËRFAQËSITË E HUAJA NË VEND I RËNDËSISHËM PËR INSTITUCIONIN E OMBUDSMANIT-KONKLUDUAR NË TAKIMIN E AVOKATIT TË POPULLIT DHE AMBASADORES SË MBRETËRISË SË BASHKUAR

23.02.2021

Në kuadër të takimeve të regullta me ambasadorët e akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, avokati i popullit, z. Naser Ziberi pati takim me ambasadoren e Britanisë në vend E.S. Rejçell Gallovej. ...


BASHKËPUNIMI I MIRË ME PËRFAQËSITË E HUAJA NË VEND I RËNDËSISHËM PËR INSTITUCIONIN E OMBUDSMANIT-KONKLUDUAR NË TAKIMIN E AVOKATIT TË POPULLIT DHE AMBASADORES SË MBRETËRISË SË BASHKUAR

23.02.2021

Në kuadër të takimeve të regullta me ambasadorët e akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, avokati i popullit, z. Naser Ziberi pati takim me ambasadoren e Britanisë në vend E.S. Rejçell Gallovej. ...


TAKIM PUNE I AVOKATIT TË POPULLIT Z. NASER ZIBERI ME ZËVENDËSIT E ZYRËS QENDRORE DHE RAJONALE

16.02.2021

Puna në ekip, koordinimi i ndërsjellë, shkëmbimi i pikëpamjeve dhe përcaktimi i përbashkët i qëndrimeve për çështje të rëndësishme në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, janë pikat kryesore që dolën nga takimi i parë i punës së Avokatit të Popullit z. Naser Ziberi me zyrën qendrore dhe me ato rajonale. ...


TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z. NASER ZIBERI ME AMBASADORIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, E.T. FATOS REKA

10.02.2021

Avokati i Popullit z. Naser Ziberi realizoi takim me Ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut E.T. Fatos Reka, në të cilin Ambasadori ia uroi zgjedhjen në këtë funksion si dhe njëherësh ia përcolli përshëndetjen nga Avokati i Popullit të Republikës së Shqipërisë znj. Erinda Ballanca. ...