rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

U NËNSHKRUA MEMORANDUMI PËR BASHKËPUNIM ME FAKULTETIN E SIGURISË PRANË UNIVERSITETIT ,,SHËN KLIMENTI I OHRIT’’ - MANASTIR

16.05.2022

Avokati i popullit, z. Naser Ziberi dhe Dekani i Fakultetit të sigurisë pranë Universitetit ,,Shën Klimenti i Ohrit’’ në Manastir, prof. dr. Nikolla Dujovski, nënshkruan Memorandum me të cilin rregullohet bashkëpunimi i ndërsjellë në fushën e edukimit, trajnimeve, ofrimit të ndihmës eksperte në përgatitjen e projekteve të caktuara. ...


DEBAT ME TEMËN „PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË ARSIMIT INKLUZIV TË FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA’’ ORGANIZUAR NGA ZYRA E AVOKATIT TË POPULLIT

19.04.2022

„Përmirësimi i cilësisë së arsimit inkluziv të fëmijëve me aftësi të kufizuara’’ ishte tema e Tryezës së rrumbullakët të organizuar nga Zyra e Avokatit të popullit, me qëllim të perceptimit të problemeve në këtë fushë dhe përcaktimit të pikëpamjeve përfundimtare për përmirësimin e tyre. ...


AVOKATI I POPULLIT Z.NASER ZIBERI MORI PJESË NË KONFERENCËN E TRETË VJETORE TË RRJETIT TË KOMISIONEVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE BARAZINË GJINORE TË BALLKANIT PERËNDIMOR (HUGEN)

15.03.2022

Avokati i popullit z.Naser Ziberi mori pjesë në konferencën e tretë vjetore të Rrjetit të Komisioneve për të Drejtat e Njeriut dhe Barazinë Gjinore të Ballkanit Perëndimor (HUGEN), ku u diskutua me temë ,,Kontributi i bashkëpunimit parlamentar për avancimin e të drejtave të njeriut dhe barazinë gjinore’’ ...


KONFERENCË ME TEMË ,, FORCIMI I INSTITUCIONEVE KOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT SI MEKANIZËM I PAVARUR PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË KONVENTËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA’’

02.03.2022

Organizuar nga Zyra e Avokatit të popullit dhe Ekipi i Kombeve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përmes platformës ZOOM, u mbajt konferencë rajonale me temë ,,Forcimi i institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut si mekanizëm i pavarur për monitorimin e zbatimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara (KDPAK)’’. ...


PJESËMARRJA NË KONFERENCË ME TEMË ,,GJUHA E URREJTJES NDAJ BASHKËSISË ROME NË SFERËN ONLINE SI PJESË NGA ANTICIGANIZMI’’

16.02.2022

‘’Peer education to counter antigypsyist hate speech online”, ishte tema e Konferencës së organizuar nga Instituti për hulumtim dhe analizë të politikave - ,,Romalitiko’’ dhe Asociacioni Rinor Arsimor Rajonal Rom, që u mbajt në Shkup, ndërkaq në të cilën morri pjesë këshilltari shtetëror nga zyra e Avokatit të popullit Mr. Vaska Bajramovska-Mustafa. ...