rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

PUNËTORIA KOMBËTARE PËR PËRGATITJEN E STRATEGJISË PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

28.06.2022

Këshilltarja shtetërore, Mr. Vaska Bajramovska Mustafa, së bashku me ekipin e Avokatit të Popullit për monitorimin e zbatimit të Konventës së OKB-së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, këshilltaret Zhaklina Georgievska dhe Vesna Boshevska Petrushevska, morën pjesë në Punëtorinë kombëtare për përgatitjen e Strategjisë kombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, e cila u mbajt në “Holiday Inn”, Shkup, në organizim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministrisë së punës dhe politikës sociale dhe Shoqatës gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ), ndërkaq në bashkëpunim me ekipin e Agjencive të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. ...


TAKIM PUNE I AVOKATIT TË POPULLIT, Z.NASER ZIBERI ME KRYETARIN E KOMISIONIT RREGULLATIV PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME TË UJIT, Z.MARKO BISLIMOVSKI

14.06.2022

Avokati i popullit, z.Naser Ziberi realizoi takim pune me kryetarin e Komisionit rregullativ për energjetikë dhe shërbime të ujit, Mr. Marko Bislimovski, në të cilin u diskutua për iniciativën e zyrës së Avokatit të popullit për ndryshimin e rregullores e cila ka të bëjë me leximin e njehsorëve të energjisë elektrike (matësve), përkatësisht ndyshime në praktikën e deritanishme. ...


PJESËMARRJE NË SEANCËN E 47 TË NËNKOMITETIT PËR PARANDALIMIN E TORTURËS DHE LLOJIT TJETËR TË TRAJTIMIT BRUTAL, ÇNJERËZOR OSE DEGRADUES OSE NDËSHKUES

14.06.2022

Në seancën e 47-të të Nënkomitetit për parandalimin e torturës dhe llojit tjetër të trajtimit brutal, çnjerëzor ose degradues ose ndëshkues të Kombeve të Bashkuara e cila u mbajt në formë të uebinarit më datën 14 qershor të vitit 2022, përfaqësues i Mekanizit parandalues nacional, Mr. Sllavica Dimitrievska prezantoi situatën me migrantët dhe azilkërkuesit në vend, përkatësisht gjetjet dhe rekomandimet e Mekanizmit parandalues nacional nga vizitat e realizuara në vendet e privimit nga liria të migrantëve, azilkërkuesve dhe të huajve. ...


PJESËMARRJE NË TAKIMIN KOORDINUES DHE PREZANTIM I KOCEPTIT PËR HARTIMIN E STRATEGJISË MULTISEKTORIALE KOMBËTARE PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA TË RMV

25.05.2022

Këshilltarët shtetëror të Seksionin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës dhe personave me aftësi të kufizuara pranë Avokatit të popullit, znj.Vaska Bajramovska-Mustafa dhe znj. Vesna Kostiq, më datën 25.05.2022, morën pjesë në takimin koordinues në të cilin u prezantua Koncepti për përgatitjen e Strategjisë multisektoriale kombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara të RMV-së. ...


AVOKATI I POPULLIT Z.NASER ZIBERI MORI PJESË NË PUNËTORINË ME RASTIN E PESË VJETORIT NGA MIRATIMI I LIGJIT PËR MBROJTJEN E DENONCUESVE

18.05.2022

„Denoncuesit duhet të dijnë se ku, si dhe kur të denoncojnë, si dhe të dijnë se identiteti i tyre do të mbrohet plotësisht, veçanërisht kur kërkojnë të mbeten anonim. Mbrojtja e garantuar e denoncuesve për denoncim konsiderohet si një përfitim jashtëzakonisht pozitiv në çdo shoqëri demokratike që synon drejt sundimit të së drejtës. ...