rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet ndationrkombtare

ZËVENDËS AVOKATJA E POPULLIT ZNJ. VASKA BAJRAMOVSKA MUSTAFA E PREZANTOI KOMPETENCËN E RE – KONTROLLI CIVIL PARA KOMITETIT TË MINISTRAVE TË KËSHILLIT TË EVROPËS

12.03.2019

Më datë 12 mars të vitit 2019 në Strasburg – Republika e Francës, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës organizoi debat tematik për obligimin për zbatimin e hetimit sipas nenit 2 dhe 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), në të cilin mori pjesë Zëvendësja e Avokatit të Popullit, znj. Vaska Bajramovska Mustafa. ...


ZËVENDËS – AVOKATI I POPULLIT, JOVAN ANDONOVSKI MORI PJESË NË KONFERENCËN NË BANJA LLUKË, BDHH

27.02.2019

Zëvendës avokati i popullit, dr. Jovan Andonovski mori pjesë në konferencën ,,Mbrojtja e mjedisit jetësor – roli i ombudsmanit’’. Konferenca ishte organizuar nga ana e Ombudsmanit për të drejtat e njeriut të Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërkaq mbështetur nga OSBE-ja për Bosnjën dhe Hercegovinën. ...


KONFERENCA RAJONALE “QASJA NË DREJTËSI Е VIKTIMAVE TË DHUNËS NË FAMILJE DHE BAZA GJINORE“

10.12.2018

Delegacion i zyrës së Avokatit të popullit të Republikës së Maqedonisë i udhëhequr nga zëvendës avokati i popullit znj. Suzana Saliu, mori pjesë në konferencën dyditore rajonale me temën “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe baza gjinore“, të mbajtur në Prishtinë, nën moton “Ti nuk je vetëm“. ...