rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet ndationrkombtare

TAKIM PUNE I GRUPIT TË PUNËS PËR AZIL DHE MIGRACION (A&M WG) TË RRJETIT EVROPIAN TË INSTITUCIONEVE NACIONALE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (ENNHRI)

25.04.2019

Përfaqësuesi i zyrës së Avokatit të Popullit – Mekanizmi Parandalues Nacional, më datë 25-26 prill të vitit 2019, mori pjesë në takimin e punës i cili u mbajt në Zagreb - Kroaci, në organizim të Rrjetit Evropian të Institucioneve Nacionale për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut (ENNHRI). ...


PJESËMARRJE E PËRFAQËSUESVE TË AVOKATIT TË POPULLIT NË TAKIMIN SHPJEGUES TË KAPITULLIT 19: POLITIKA SOCIALE DHE PUNËSIMI

03.04.2019

Përfaqësues të Avokatit të popullit, të kryesuar nga zëvendës avokati i popullit Vaska Bajramovska – Mustafa morën pjesë në takimin shpjegues (skrining) të Kapitullit 19: ,,Politika sociale dhe punësimi’’, si hap i parë drejt përgatitjeve për fillimin e negociatave të vendit me Bashkimin Evropian. Takimi u mbajt në selinë e Komisionit Evropian në Bruksel, Belgjikë, gjatë periudhës prej datës 03 - 05 prill të vitit 2019. ...


FORUMI RAJONAL PËR SUNDIMIN E TË DREJTËS

22.03.2019

Zëvendës avokati i popullit znj. Vaska Бajramovska-Mustafa dhe këshilltari shtetëror Vjollca Rushaj, morën pjesë në Forumin e gjashtë rajonal për sundimin e të drejtës në Evropën Juglindore, të mbajtur në Dubrovnik, Republika e Kroacisë, organizuar nga Qendra - AIRE dhe Civil rights defenders. ...


ZËVENDËS AVOKATJA E POPULLIT ZNJ. VASKA BAJRAMOVSKA MUSTAFA E PREZANTOI KOMPETENCËN E RE – KONTROLLI CIVIL PARA KOMITETIT TË MINISTRAVE TË KËSHILLIT TË EVROPËS

12.03.2019

Më datë 12 mars të vitit 2019 në Strasburg – Republika e Francës, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës organizoi debat tematik për obligimin për zbatimin e hetimit sipas nenit 2 dhe 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), në të cilin mori pjesë Zëvendësja e Avokatit të Popullit, znj. Vaska Bajramovska Mustafa. ...


ZËVENDËS – AVOKATI I POPULLIT, JOVAN ANDONOVSKI MORI PJESË NË KONFERENCËN NË BANJA LLUKË, BDHH

27.02.2019

Zëvendës avokati i popullit, dr. Jovan Andonovski mori pjesë në konferencën ,,Mbrojtja e mjedisit jetësor – roli i ombudsmanit’’. Konferenca ishte organizuar nga ana e Ombudsmanit për të drejtat e njeriut të Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërkaq mbështetur nga OSBE-ja për Bosnjën dhe Hercegovinën. ...