rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

KONSULTIMI PËRFUNDIMTAR PËR PROJEKT - STRATEGJINË PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

09.06.2023

Avokati i popullit, përmes ekipit për monitorimin e zbatimit të Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, i cili funksionon në kuadër të Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, mori pjesë aktive në procesin e hartimit të Strategjisë kombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara (2023-2030). ...


PJESËMARRJE NË UEBINAR PËR FORCIMIN E ROLIT TË EKIPEVE TË MPK-SË NË PARANDALIMIN E TORTURËS DHE LLOJIT TJETËR TË TRAJTIMIT MIZOR, ÇNJERËZOR OSE DEGRADUES DHE NDËSHKUES

07.06.2023

Organizuar nga Nënkomiteti për parandalimin e torturës dhe llojit tjetër të trajtimit mizor, çnjerëzor ose degradues ose ndëshkues të Kombeve të Bashkuara, u mbajt një uebinar disa-orësh kushtuar forcimit të rolit të ekipeve të MPK-së në parandalimin e torturës. ...


KONFERENCA ME TEMËN „BE ME TY I PROMOVON TË DREJTAT E FËMIJËS PËR PJESËMARRJE DHE PËRFSHIRJE DEMOKRATIKE“

05.06.2023

Avokati i popullit, z. Naser Ziberi, mbajti fjalim përshëndetës në Konferencën e sotme, në fokus të së cilës ishin të drejtat e fëmijëve dhe në të cilën u promovua e drejta e fëmijës për pjesëmarrje demokratike dhe e drejta për përfshirje në të gjitha sferat e veprimit shoqëror. Konferenca u organizua dhe u mbështet financiarisht nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në kuadër të shënimit të 25-vjetorit nga themelimi i institucionit të Avokatit të popullit, ndërkaq në bashkëpunim me Fondacionin për iniciativa arsimore dhe kulturore "Hap pas Hapi", Ambasadën e parë të fëmijëve në botë "Megjashi" dhe Qendrën për kujdesin e familjes dhe fëmijëve KMOP-Shkup. ...


TAKIMI I PARË I BORDIT KËSHILLËDHËNËS PËR PROJEKTIN ARSIM CILËSOR PËR TË GJITHË - MAQEDONIА E VERIUT

20.04.2023

Këshilltarja shtetërore e Avokatit të popullit, mr. Vaska Bajramovska-Mustafa, e cila drejton seksionin e posaçëm për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, si pjesë e Bordit këshillëdhënës të projektit ,,Arsim cilësor për të gjithë - Maqedonia e Veriut", mori pjesë në takimin e parë të Bordit këshillëdhënës për projektin, i cili u mbajt më datën 20 prill të vitit 2023, në Shkup. ...


ZIBERI-GËRKOVSKA: MBROJTJA EFEKTIVE E TË DREJTAVE TË QYTETARËVE ËSHTË PRIORITET, SË BASHKU PO I TEJKALOJMË DOBËSITË E ZBULUARA

13.04.2023

Avokati i popullit z. Naser Ziberi, realizoi takim me zëvendësen e kryeministrit të Qeverisë e obliguar për politikat e mirëqeverisjes, Sllavica Gërkovska, ku u bisedua për sfidat me të cilat po ballafaqohet ky institucion, por edhe për mënyrat se si të tejkalohen ato. ...