rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

ME RASTIN E "JAVËS SË FËMIJËS" - AVOKATI I POPULLIT ME MBËSHTETJE TË NXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME PËR NGRITJEN E VETËDIJES DHE NJOHURIVE PËR TË DREJTAT E TYRE

09.10.2022

Me rastin e shënimit të “Javës së fëmijës”, ndërkaq me ftesë të nxënësve të vitit të tretë në SHMQSH “Nikolla Karev” Shkup dhe nxënësve në SHMEJQSH “Vasill Antevski Dren” – Shkup, këshilltarja shtetërore Mr.Vaska Bajramovska Mustafa, e cila udhëheq Seksionin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës dhe personave me aftësi të kufizuara pranë Avokatit të popullit, dhe ekipi i këshilltarëve të Seksionit, vëzhguan aktivitetet e përgatitura prej tyre, për ngritjen e vetëdijes dhe njohurive të nxënësve të shkollave të mesme për të drejtat e fëmijës. ...


PJESËMARRJE DHE FJALIME NË PANEL-DISKUTIMET NË KUADËR TË PROJEKTIT "DIZAJNIMI I VEGLAVE PËR QASJE NË DREJTËSI PËR FËMIJËT"

04.10.2022

Përfaqësues të zyrës së Avokatit të popullit nga Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, me ftesë të UNICEF-it dhe Forumit arsimor rinor (FAR), morën pjesë në panel-diskutimet përfundimtare të organizuara në kuadër të Projektit “Dizajnimi i veglave për qasje në drejtësi për fëmijët – Engineering tools for youth justice”, si pjesë e programit “Drejtësi për fëmijët – BE për drejtësi për të miturit sipas fëmijëve”, mbështetur nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut. ...


TAKIM I PËRFAQËSUESVE TË AVOKATIT TË POPULLIT ME NXËNËSIT DHE MËSIMDHËNËSIT E DISA SHKOLLAVE TË MESME TË QYTETIT TË SHKUPIT ME QËLLIM TË REALIZIMIT TË AKTIVITETEVE TË PËRBASHKËTA PËR PROMOVIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE

23.09.2022

Këshilltarja shtetërore e Avokatit të popullit, Vaska Bajramovska-Mustafa së bashku me ekipin e këshilltarëve të Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara mbajtën takim me nxënësit dhe mësimdhënësit e SHMQSH "Georgi Dimitrov", SHMQSH "Nikolla Karev", SHMEJQSH "Vasill Antevski Dren", SHMQSH "Arsenij Jovkov", SHMQSH "Shaip Jusuf" dhe SHMQSH "Zef Lush Marku", si një fillim formal i bashkëpunimit të përbashkët ndërmjet institucionit të Avokatit të popullit dhe nxënësve të këtyre shkollave. ...


TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z. NASER ZIBERI ME AMBASADORIN E MBRETËRISË SË SPANJËS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT E.T HOSE LLUSI LLOSANO GARSIJA

14.07.2022

Avokati i popullit, z.Naser Ziberi realizoi takim me ambasadorin e Mbretërisë së Spanjës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, E.T. Hose Llusi Llosano Garsija. ...


PUNËTORIA KOMBËTARE PËR PËRGATITJEN E STRATEGJISË PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

28.06.2022

Këshilltarja shtetërore, Mr. Vaska Bajramovska Mustafa, së bashku me ekipin e Avokatit të Popullit për monitorimin e zbatimit të Konventës së OKB-së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, këshilltaret Zhaklina Georgievska dhe Vesna Boshevska Petrushevska, morën pjesë në Punëtorinë kombëtare për përgatitjen e Strategjisë kombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, e cila u mbajt në “Holiday Inn”, Shkup, në organizim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministrisë së punës dhe politikës sociale dhe Shoqatës gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ), ndërkaq në bashkëpunim me ekipin e Agjencive të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. ...