rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet ndationrkombtare

PJESËMARRJA E PËRFAQËSUESIT TË AVOKATIT TË POPULLIT NË KONFERENCËN “PARIMET E VENECIAS PËR FUQIZIMIN E INSTITUCIONIT AVOKAT I POPULLIT”

10.12.2019

Përfaqësuesi i Avokatit të Popullit mori pjesë në Konferencën e organizuar nga Asociacioni i Ombudsmanëve të Mesdheut (AOM), Këshilli i Evropës dhe Komisioneri për Administrimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut në Qipro, e cila u mbajt në Nikozi. ...


PJESËMARRJA E PËRFAQËSUESIT TË AVOKATIT TË POPULLIT NË ASAMBLENË E PËRGJITHSHME TË RRJETIT EVROPIAN TË INSTITUCIONEVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT (ENNHRI)

13.11.2019

Një përfaqësues i Avokatit të Popullit mori pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Institucioneve Nacionale për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI), e cila u mbajt në Bruksel më datë 13 dhe 14 nëntor të vitit 2019. ...


PËRFAQËSUES TË MEKANIZMIT PARANDALUES NACIONAL MORËN PJESË NË KONFERENCËN ME RASTIN E 30 VJETORIT TË THEMELIMIT TË KOMITETIT PËR PARANDALIMIN E TORTURËS

03.11.2019

Këshilltari shtetëror për parandalimin e torturës, znj. Vjollca Rushaj dhe këshilltari për parandalimin e torturës, z. Aleksandar Trenkoski, si pjesë e Avokatit të popullit – Mekanizmit parandalues nacional të Republikës së Maqedonisë së Veriut, prej datës 3-6 nëntor të vitit 2019 morën pjesë në Konferencën në Strasburg, Francë, me rastin e 30 vjetorit të themelimit të Komitetit për parandalimin e torturës. ...


U NËNSHKRUA MARRËVESHJA PËR BASHKËPUNIM NDËRMJET OMBUDSMANËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, KOSOVËS DHE SHQIPËRISË

31.10.2019

Avokati i popullit, z. Ixhet Memeti mori pjesë në takim me kolegët e tij, Avokatin e popullit të Republikës së Kosovës, z. Hilmi Jashari dhe Avokatin e popullit të Republikës së Shqipërisë, znj. Erinda Ballanca, i cili u mbajt në Vlorë, Republika e Shqipërisë. Në takim morën pjesë edhe përfaqësues të Komisioneve për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi. ...


PJESËMARRJE NË PUNËTORINË PËR ROLIN E INSTITUCIONEVE NACIONALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË NDËRTIMIN E PAQËS

29.10.2019

Përfaqësues i Avokatit të popullit mori pjesë në punëtorinë e titulluar “Duke hulumtuar rolin e Institucioneve nacionale për të drejtat e njeriut në ndërtimin e paqës“, organizuar nga Rrjeti Evropian i Institucioneve nacionale për të drejtat e njeriut (ENNHRI) u mbajt në Zagreb, prej datës 29 deri më datën 31 tetor të vitit 2019. ...