rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

U ZHVILLUA PUNTORI ME RASTIN E JAVËS SË FËMIJËS DHE DITËS NDËRKOMBËTARE TË JO DHUNËS

02.10.2023

Çdo vit java ë parë e muajit tetor shënohet si Java e fëmijës, me qëllim që vendeve nënshkruese të Konventës për të drejtat e fëmijës t’ju rikujtojë nevojën e sigurimit të kushteve të cilët do të garantonin realizimin e principeve dhe të drejtave të cilat burojnë nga Konventa. ...


ME RASTIN E DITËS NDËRKOMBËTARE TË PAQËS NXËNËSIT DHE KUADRI MËSIMORË PRANË SHMK “GOSTIVAR” NGA GOSTIVARI NË VIZITË TË ZYRËS SË AVOKATIT TË POPULLIT NË SHKUP

21.09.2023

Nxënësit nga viti i parë deri në vitin e katërt pranë SHMK “Gostivar”-Gostivar dhe mësimdhënësit e tyre vizituan zyrën e Avokatit të Popullit në Shkup, me ç’rast u mbajt një takim edukativ me përfaqësues të Seksionit për Mbojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe Personave me Aftësi të Kufizuar, Këshilltarja Shtetërore e Avokatit të Popullit, Vaska Bajramovksa-Mustafa, dhe këshilltarja Albina Ismaili. ...


PUNTORI ME TEMË “BASHKËPUNIMI I AVOKATIT TË POPULLIT ME VETËQEVERISJEN LOKALE DHE EFEKTET E PROCESIT TË DECENTRALIZIMIT NDAJ QYTETARËVE”

13.09.2023

Nën organizim të Zyrës së Avokatit të Popullit, ndërsa në suaza të IPA projektit “Sundimi i të drejtës”, në Shtip u zhvillua puntoria e parë, prej 15 të planifikuarave, në më shumë rajone të shtetit, me temë “Bashkëpunimi i Avokatit të Popullit me vetëqeverisjen lokale dhe efektet e decentralizimit ndaj qytetarëve”. ...


FORUMI TEMATIK - GJENDJA E KRIZËS NË INSTITUCIONIN NDËSHKUES-KORREKTUES INK-ENK "IDRIZOVË"

19.07.2023

Duke pasur parasysh gjendjen e shpallur të krizës në zonën e Komunës së Gazi Babës, në të cilën Institucioni ndëshkues-korrektues Enti ndëshkues-korrektues Idrizovë e ushtron kompetencën e tij, dhe me qëllim të parandalimit të kërcënimeve të sigurisë dhe forcimit të sigurisë së institucionit (Vendimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 41-5397/3 , si dhe Vendimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 41-6712/3 i datës 07.07.2023) , më datën 19 korrik 2023, Shoqata maqedonase e juristëve të rinj dhe Avokati i popullit - Mekanizmi parandalues kombëtar, në mbështetje të Zyrës së Kombeve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mbajtën një forum tematik në të cilin morën pjesë udhëheqësit e Qendrës për menaxhimin e krizave (QMK), Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve (DES), INK-ENK "Idrizovo", si dhe përfaqësues të Armatës së RMV-së, Ministrisë së shëndetësisë, Ministrisë së punës dhe politikës sociale, Komitetit të Helsinkit dhe Këshillit të Evropës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. ...


KONFERENCA PËRFUNDIMTARE PËR PROJEKTIN "BE PËR TË DREJTAT E NJERIUT: PËRFSHIRJA E KONCEPTEVE TË MOSDISKRIMINIMIT NË LEGJISLACION"

21.06.2023

Avokati i popullit, z. Naser Ziberi dhe këshilltarja shtetërore, Vaska Bajramovska-Mustafa morën pjesë në konferencën përfundimtare në kuadër të projektit "BE për të drejtat e njeriut: Përfshirja e koncepteve të mosdiskriminimit në legjislacion", financuar në kuadër të programit IPA, i cili u zbatua nga Ministria e punës dhe politikës sociale, në të cilën ka marrë pjesë aktive edhe Zyra e Avokatit të popullit. ...