rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet ndationrkombtare

ZËVENDËSJA E AVOKATIT TË POPULLIT ZONJA SUZANA SALIU MORI PJESË NË TRAJNIMIN “SFIDAT E TREGTISË SË PALEJUAR DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR”

05.07.2022

Zëvendësja e Avokatit të Popullit, Suzana Saliu dhe këshilltarja shtetërore Snezhana Teodosievska Jordanovska morën pjesë në trajnimin “Sfidat e tregtisë së palejuar dhe krimit të organizuar”, i cili u zhvillua nga data 05 e deri më 07 korrik të vitit 20222 në Groningen, të Mbretërisë së Holandës. Trajnimi ishte organizuar nga Qendra për Studime Europiane të Sigurisë (CESS) – Holandë, Instituti për Studime Politike (ISP) – Shqipëri, Instituti Kosovar për Hulumtim dhe Zhvillim (KIPRED) dhe Instituti për Demokraci “SocietasCivilis” (IDSCS) – Maqedonia e Veriut. ...


PJESËMARRJE NË MBLEDHJEN E RRJETIT TË MEKANIZMAVE PARANDALUES NACIONAL TË EVROPËS JUGLINDORE

20.06.2022

Përfaqësuesit e Avokatit të Popullit-Mekanizmit Parandalues Nacional (MPN), Mr. Sllavica Dimitrievska, këshilltare shtetërore dhe Mr. Aleksandar Trenkoski, këshilltar, morën pjesë në të parin nga dy takimet e planifikuara për vitin 2022 të Rrjetit të Mekanizmave Parandalues Nacional të Evropës Juglindore. Takimi u organizua nga Bordi i Ombudsmanit të Austrisë, gjegjësisht Mekanizmi Parandalues Nacional i Austrisë si kryesues i Rrjetit këtë vit. ...


AVOKATI I POPULLIT Z.NASER ZIBERI MORI PJESË NË TAKIMIN E KATËRT TË OMBUDSMANËVE TË KOSOVËS, SHQIPËRISË DHE REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

01.12.2021

„Situata me pandeminë, sidomos masat e marra nga Qeveritë, ndërkaq të cilat i referohen vaksinimit të qytetarëve, dhe korelacionit të tyre me të drejtat dhe liritë e njeriut, pavarësisë së institucioneve për të drejtat e njeriut, bashkëpunimit me Parlamentet, si dhe me shoqatat civile’’, ishin temat kryesore të takimit të katërt të ombudsmanëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z.Naser Ziberi, i Republikës së Kosovës, z. Naim Qelaj dhe i Republikës së Shqipërisë, znj. Erinda Ballanca, i cili u mbajt më datën 1 dhe 2 dhjetor në Prishtinë. ...


PJESËMARRJE E PËRFAQËSUESIT TË AVOKATIT TË POPULLIT NË TAKIMIN E 11-TË TË ASOCIACIONIT TË OMBUDSMANËVE TË MESDHEUT

04.10.2021

Përfaqësuesja e Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, këshilltarja shtetërore Sllavica Dimitrievska, mori pjesë në takimin e 11-të të Asociacionit të Ombudsmanëve të Mesdheut që këtë vit, pas një viti vonesë për shkak të pandemisë me Kovid-19, u mbajt më datë 4 dhe 5 tetor në Nafplio, Republika e Greqisë. ...


PJESËMARRJE E PËRFAQËSUESIT TË AVOKATIT TË POPULLIT NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE TË ORGANIZUAR NGA KOMISARI I LARTË PËR TË DREJTAT E NJERIUT I FEDERATËS RUSE

17.12.2019

Përfaqësues i Avokatit të popullit mori pjesë në konferencën ndërkombëtare vjetore të organizuar nga Komisari i lartë për të drejtat e njeriut i Federatës Ruse, që u mbajt në Moskë më datën 17 dhjetor. ...