rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

PJESËMARRJA NË TAKIMIN E DYTË TË RRJETIT TË MEKANIZMAVE PARANDALUES KOMBËTAR TË EVROPËS JUGLINDORE

30.11.2023

Përfaqësuesit e Avokatit të popullit-Mekanizmit parandalues kombëtar (MPK), Mr. Slavica Dimitrievska - këshilltare shtetërore dhe Mr.Bardhyl Limani morën pjesë në takimin e dytë për vitin 2023 të Rrjetit të Mekanizmave parandalues nacional të Evropës Juglindore, të organizuar nga Mekanizmi parandalues kombëtar Grek, si kryesues i Rrjetit për këtë vit. Këtë herë takimi u mbajt në Athinë. ...


ME RASTIN E DITËS BOTËRORE TË FËMIJËS

20.11.2023

Me rastin e 30 vjetorit të ratifikimit të Konventës së OKB-së për të drejtat e fëmijës nga ana e Maqedonisë së Veriut, Avokati i popullit, në bashkëpunim me projektin "Përkrahja e BE-së për sundimin e së drejtës", ndan mendimin e 15 fëmijëve nga shkolla të ndryshme për këtë temë. ...


ME RASTIN E DITËS SË FËMIJËS JANË PROMOVUAR GJETJET E HULUMTIMIT MBI NJOHURITË E FËMIJËVE PËR KONVENTËN PËR TË DREJTAT E FËMIJËS DHE GJENDJA E SIGURISË NË SHKOLLA FILLORE

20.11.2023

„Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës i cili funksionon në korniza të Avokatit të Popullit i është përkushtuar promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijës dhe zotohet që fëmijët të shihen si subjekte dhe bartës të të drejtave, duke sugjeruar se të drejtat e fëmijëve janë të drejta të njeriut. 25 vite kemi promovuar të drejtat e fëmijëve, përpiqemi që të jemi me fëmijët, mes fëmijëve në çerdhet e fëmijëve, në shkolla, në vende ku përkujdesen…bisedojmë për të drejtat e tyre, i dëgjojmë mendimet e tyre të cilat janë tregues më i mire për ate se deri ku kemi arritur me përpjekjet për implementimin e Konventës për të drejtat e fëmijës në praktikë. ...


KONFERENCË NDËRKOMBËTARE PËR RROLIN MBIKQYRËS TË AVOKATIT TË POPULLIT MBI SEKTORIN E SIGURISË

08.11.2023

“E drejta e privatësisë, fshehtësisë së letrave dhe të gjitha formave tjera të shoqërimit, paprekshmëria e vendbanimit janë të drejta themelore të njeriut të garantuara si me dokumente ndërkombëtare, ashtu edhe me rregullativën vendase. Shkelja e tyre paraqet shkelje serioze të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe një prej sulmeve në të ashpër që një pushtet mund ti bëjë duke i shfrytëzuar shërbimet e fshehta. ...


U NËNSHKRUA MEMORANDUMI PËR BASHKËPUNIM MIDIS AVOKATIT TË POPULLIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT DHE AVOKATIT TË POPULLIT LOKAL TË KRAGUJEVCIT

25.10.2023

Zëvendës i Avokatit të popullit, Dr. Jovan Andonovski dhe Avokati i popullit lokal i qytetit të Kragujevcit, Jelena Milivojevic, nënshkruan një Memorandum bashkëpunimi që synon forcimin e marrëdhënieve miqësore ndërmjet institucioneve për të kontribuar në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në bazë të parimeve të barazisë dhe përfitimit reciprok, ndërkaq në përputhje me ligjet dhe rregulloret e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Serbisë. ...