rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

BASHKËPUNIM I AVOKATIT TË POPULLIT ME FONDACIONIN PËR INICIATIVA ARSIMORE DHE KULTURORE NË LËMINË E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE

13.03.2023

BASHKËPUNIM I AVOKATIT TË POPULLIT ME FONDACIONIN PËR INICIATIVA ARSIMORE DHE KULTURORE NË LËMINË E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE ...


FORUMI PJESËMARRËS "PARANDALIMI DHE MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI NË BAZË TË PËRKATËSISË ETNIKE"

09.03.2023

Avokati i popullit z.Naser Ziberi ishte një nga prezantuesit e forumit pjesëmarrës me temën "Parandalimi dhe mbrojtja nga diskriminimi në bazë të përkatësisë etnike", i cili organizuar nga Agjencia për të drejtat e komuniteteve u mbajt në hotelin "Arka" në Shkup. ...


MEMORANDUM BASHKËPUNIMI ME KOMISIONIN PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

07.03.2023

Avokati i Popullit z.Naser Ziberi dhe krytari i Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi (KPMD), z.Ismail Kamberi nënshkruan Memorandum bashkëpunimi me të cilin theksohet përkushtimi palëve për të punuar së bashku për avansimin dhe mbrojtjen e të drejtave të të gjithë qytetarëve. ...


KONFERENCË: ”KONTRIBUTI I FEMRAVE ROME NË SHOQËRINË DEMOKRATIKE MAQEDONASE”

06.03.2023

Me iniciativë të disa organizatave joqeveritare të grave rome, ndërsa me përkrahje të bashkëshortes së Kryetarit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Prof.dr.Elizabeta Gjorgjievska, në vilën “Vodno”, Shkup, u zhvillua Konferenca me temë ”Kontributi i femrave Rome në shoqërinë demokratike maqedonase". ...


KONFERENCË ME TEMËN: ,,A ËSHTË MAQEDONIA VEND I DREJTË? SI TË PËRMIRËSOJNË INSTITUCIONET LUFTËN KUNDËR DISKRIMINIMIT”

28.02.2023

“Realizimi i të drejtave të qytetarëve në baza të barabarta, pa diskriminim, është qëllimi i veprimit të Avokatit të popullit i përcaktuar me Kushtetutë dhe Ligj. Lloji dhe shkalla e diskriminimit varen nga shumë faktorë, ndër të tjera, nga qëndrimi i shoqërisë ndaj pranimit të diversitetit, nga kultura, religjioni, si dhe nga zhvillimi ekonomik. Për të folur për një shoqëri të drejtë, është e nevojshme që shteti të krijojë parakushtet bazë - miratimin e rregullores ligjore dhe themelimin e institucioneve. ...