rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

HOTEL ARKA SHKUP

19.04.2005

Në temën "Organizimi i jurisprudencës" kishte ekspozim në Seminarin rajonal për të drejtat e njeriut për jurista nga përfaqësues i Zyrës së Avokatit të popullit. prapa ...


HOTEL ARKA SHKUP

17.04.2005

Avokati i popullit e hap Seminarin rajonal për të drejtat e njeriut për jurista në organizim të "Forumit". ...


TAKIM MEMETI – SALIN

14.02.2005

...


SHKËMBIM STUDIOZ TË TË PUNËSUARVE NË MES TË OMBUDSPERSONIT TË KOSOVËS DHE ZYRËS SË AVOKATIT TË POPULLIT

01.02.2005

1-28.02.2005 - Shkëmbim studioz të të punësuarve në mes të Ombudspersonit të Kosovës dhe Zyrës së Avokatit të popullit ...


PJESËMARRJA NË TAKIMIN E DYTË TË RRJETIT TË MEKANIZMAVE PARANDALUES KOMBËTAR TË EVROPËS JUGLINDORE

30.11.2002

Përfaqësuesit e Avokatit të popullit-Mekanizmit parandalues kombëtar (MPK), Mr. Slavica Dimitrievska - këshilltare shtetërore dhe Mr.Bardhyl Limani morën pjesë në takimin e dytë për vitin 2023 të Rrjetit të Mekanizmave parandalues nacional të Evropës Juglindore, të organizuar nga Mekanizmi parandalues kombëtar Grek, si kryesues i Rrjetit për këtë vit. Këtë herë takimi u mbajt në Athinë. ...