rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

TAKIM I PËRFAQËSUESVE TË AVOKATIT TË POPULLIT ME PUNONJËS DHE NXËNËS TË SHFK "DIMO HAXHI DIMOV" - SHKUP

04.10.2016

Me rastin e shënimit të Javës botërore të fëmijës, zëvedës-avokati i popullit, znj.Vaska Bajramovska – Mustafa së bashku me ekipin për monitorimin e zbatimit të Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara nga Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, më datën 04.10.2019 vizituan disa shkolla fillore, ku patën takime edukative, biseda dhe punëtori interaktive me fëmijët. ...


OMBUDSMANI I REPUBLIKA SË GREQISË NË VIZITË TË AVOKATI I POPULLIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

13.06.2005

Ombudsmani i Republika së Greqisë në vizitë të Avokati i popullit në Republikën e Maqedonisë. Njoftimi me organizimin dhe mënyrën e punës të Institucionit si edhe shkëmbim i eksperiencave nga segmentet e ndryshme nga puna e Ombudsman institucioneve. ...


HOTEL HOLIDEJ IN

11.05.2005

Zëvendës Avokati i popullit morri pjesë në tryezën e rrumbullakët me rastin e Ligjit për qasje të lirë deri te informatat. ...


HOTEL ARKA SHKUP

19.04.2005

Në temën "Organizimi i jurisprudencës" kishte ekspozim në Seminarin rajonal për të drejtat e njeriut për jurista nga përfaqësues i Zyrës së Avokatit të popullit. prapa ...


HOTEL ARKA SHKUP

17.04.2005

Avokati i popullit e hap Seminarin rajonal për të drejtat e njeriut për jurista në organizim të "Forumit". ...