rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

TAKIM I PËRFAQËSUESVE TË AVOKATIT TË POPULLIT ME PUNONJËS DHE NXËNËS TË SHPF "DR. ZLLATAN SREMEC" SHKUP

10.10.2019

Zëvendës-avokati i popullit, znj Vaska Bajramovska-Mustafa së bashku me ekipin monitorues të implementimit të Konvetës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara të Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, me rastin e shënimit të Javës botërore të fëmijës, realizuan takim me disa nga punonjësit dhe nxënësit e Shkollës së posaçme fillore "Dr. Zllatan Sremec" të Kisella Vodës - Shkup. ...


PËRFAQËSUES TË AVOKATIT TË POPULLIT MORËN PJESË NË HAPJEN E QENDRËS-PILOT PËR VLERËSIMIN FUNKSIONAL DHE MBËSHTETJEN E FËMIJËVE DHE TË RINJVE

10.10.2019

Përfaqësues të ekipit monitorues të implementimit të Konventës për mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara pranë Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara pranë Avokatit të popullit, morën pjesë në hapjen e Qendrës-Pilot për vlerësimin funksional dhe mbështetjen e fëmijëve dhe të rinjve, e cila gjendet në Entin e mëparshëm për fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror ,,11 Tetori’’ në Shkup. ...


TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z. IXHET MEMETIT ME PËRFAQËSUESIT E STEJT DEPARTAMENTIT

09.10.2019

Avokati i popullit, z.Ixhet Memeti realizoi takim me përfaqësuesit e Stejt Departamentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Zyrës për monitorim dhe luftim të trafikimit të qenieve njerëzore, në lidhje me Raportin që SHBA-të e përgatisin për çdo vit për të vlerësuar gjendjen e luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore në gjithsej 178 vende të botës. ...


ZËVENDËS-AVOKATI I POPULLIT DR. JOVAN ANDONOVSKI MORI PJESË NË TAKIMIN RAJONAL "INSTRUMENTI HORIZONTAL PËR BALLKANIN PERËNDIMOR DHE TURQINË 2"

09.10.2019

Zëvendës-avokati i popullit, Dr. Jovan Andonovski mori pjesë në Takimin rajonal për promovimin e programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës "Instrumenti horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2". ...


TAKIM ME PËRFAQËSUESIT E AVOKATIT TË POPULLIT ME TË PUNËSUARIT DHE NXËNËSIT E SHKOLLËS SHFK “ZHIVKO BRAJKOVSKI” SHKUP

07.10.2019

Me rastin e shënimit të Ditës Botërore të Fëmijës, Zëvendësja e Avokatit të Popullit, Vaska Bajramovska Mustafa, bashkë me ekipin për ndjekjen e implementimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar të Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuar, më datë 07.10.2019 ishin të pranishëm në SHFK “Zhivko Brajkovski” në lagjen Butel, Shkup. ...