rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

PËRFAQËSUES I AVOKATIT TË POPULLIT MORI PJESË NË SEANCË TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË LIDHJE ME DHUNËN FAMILJARE

29.10.2019

Implementimi i Ligjit për prevenim, parandalim dhe mbrojtje nga dhuna familjare, ishte tema e diskutimit në seancën publike që u mbajt në Komisionin për mundësi të barabarta të grave dhe burave e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përfaqësuesi i Institucionit të Avokatit të popullit, këshilltari shtetëror, Nexhat Alii në fjalimin e tij theksoi se përmes diskutimit, Avokati i popullit mund të kontribuojë me eksperiencën e tij të deritanishme në interes të implementimit, përkatësisht zbatimit të dispozitave ligjore. ...


PJESËMARRJE NË SHËNIMIN E DITËS NDËRKOMBËTARE TË SHKOPIT TË BARDHË

15.10.2019

Me rastin e shënimit të 15 Tetorit – Ditës ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë – simbolit të personave të verbër (e njohur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara), zëvendës-avokati i popullit, znj. Vaska Bajramovska – Mustafa, së bashku me ekipin monitorues të implementimit të Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, morën pjesë në tryezën e rrumbullakët me temë "Marrëveshja e Marakeshit- përfitime për personat të cilët nuk mund të lexojnë shtypin standard", të organizuar nga ana e Lidhjes nacionale të të verbërve të Republikës së Maqedonisë. ...


TAKIM I PËRFAQËSUESVE TË AVOKATIT TË POPULLIT ME PUNONJËS DHE NXËNËS TË SHPF "DR. ZLLATAN SREMEC" SHKUP

10.10.2019

Zëvendës-avokati i popullit, znj Vaska Bajramovska-Mustafa së bashku me ekipin monitorues të implementimit të Konvetës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara të Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, me rastin e shënimit të Javës botërore të fëmijës, realizuan takim me disa nga punonjësit dhe nxënësit e Shkollës së posaçme fillore "Dr. Zllatan Sremec" të Kisella Vodës - Shkup. ...


PËRFAQËSUES TË AVOKATIT TË POPULLIT MORËN PJESË NË HAPJEN E QENDRËS-PILOT PËR VLERËSIMIN FUNKSIONAL DHE MBËSHTETJEN E FËMIJËVE DHE TË RINJVE

10.10.2019

Përfaqësues të ekipit monitorues të implementimit të Konventës për mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara pranë Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara pranë Avokatit të popullit, morën pjesë në hapjen e Qendrës-Pilot për vlerësimin funksional dhe mbështetjen e fëmijëve dhe të rinjve, e cila gjendet në Entin e mëparshëm për fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror ,,11 Tetori’’ në Shkup. ...


TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z. IXHET MEMETIT ME PËRFAQËSUESIT E STEJT DEPARTAMENTIT

09.10.2019

Avokati i popullit, z.Ixhet Memeti realizoi takim me përfaqësuesit e Stejt Departamentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Zyrës për monitorim dhe luftim të trafikimit të qenieve njerëzore, në lidhje me Raportin që SHBA-të e përgatisin për çdo vit për të vlerësuar gjendjen e luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore në gjithsej 178 vende të botës. ...