rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

“HISTORI NJERËZORE” – SHFAQJA TEATRORE PËR NJOFTIMIN E QYTETARËVE ME MANDATIN DHE KOMPETENCAT E AVOKATIT TË POPULLIT

07.12.2019

Në Qendrën Kulturore Rinore në Shkup, në kinemanë “Frosina” u mbajt premiera e shfaqjes “Histori Njerëzore”, si pjesë e projektit “Ombudsmani im-teatri si metodë për rritjen e të drejtave themelore të njeriut”. ...


STUDENTËT E UNIVERSITETIT SHTETËROR TË TETOVËS MBAJTËN MËSIM PRAKTIK NË LËNDËN TË DREJTAT E NJERIUT NË ZYRËN E AVOKATIT TË POPULLIT

05.12.2019

Studentët e vitit të dytë të Fakultetit juridik pranë Universitetit Shtetëror në Tetovë, në kuadër të programit mësimor mbajtën mësim praktik në lëndën Të drejtat e njeriut, në zyrën e Avokatit të popullit. Gjatë vizitës, përmes bisedës me avokatin e popullit u njoftuan me punën e institucionit të Avokatit të popullit. ...


SHËNOHET DITA NDËRKOMBËTARE E PERSONAVE ME PENGESA

03.12.2019

Me prezantimin e situatës lidhur me realizimin e të drejtës për arsimim të fëmijëve me pengesa në shkollat fillore në rajonin e Shkupit, që është pjesë e Raportit të veçantë për realizimin e të drejtës për arsimim të fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore (NVA), dhe promovimin e mekanizmit për monitorimin e implementimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me pengesa, Avokati i popullit, me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup, shënoi 3 dhjetorin, Ditën ndërkombëtare të personave me nevoja të veçanta. ...


NËN MOTON “TË GJITHË JEMI TË = NË TË DREJTAT” U SHËNUA DITA BOTËRORE E FËMIJËS DHE 30 VJETORI NGA MIRATIMI I KONVENTËS PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

20.11.2019

“Sot, shënohet Dita botërore e fëmijës, dhe tre dekada nga miratimi i Konventës për të drejtat e fëmijës nga ana e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Me këtë akt shtetet në botë u angazhuan që ta rrisin shkallën e respektimit dhe mbrojtjes së fëmijëve si kategori e ndijshme, të vendosin rregulla dhe standarde për realizimin e të drejtave të të gjithë fëmijëve, pa diskriminim, të sigurojnë ekzistencën dhe zhvillimin e tyre si dhe përfshirjen në jetën shoqërore, e gjithë kjo për interesin e tyre më të mire! ...


PËRFAQËSUES TË AVOKATIT TË POPULLIT MORËN PJESË NË DEBATIN PUBLIK PËR PRINDËSI TË PËRBASHKËT

06.11.2019

Përfaqësues të Avokatit të popullit morën pjesë në debatin publik me temë: Prindësia e përbashkët pas divorcit, organizuar nga ana e Komisionit për punë dhe politikë sociale të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në këtë rast, u prezantuan përvojat dhe veprimet e Avokatit të popullit në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me shkeljet e të drejtave të fëmijës gjatë realizimit-mbajtjes së kontakteve personale me prindërit pas divorcit. ...