rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z. IXHET MEMETIT ME PËRFAQËSUESIT E STEJT DEPARTAMENTIT

09.10.2019

Avokati i popullit, z.Ixhet Memeti realizoi takim me përfaqësuesit e Stejt Departamentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Zyrës për monitorim dhe luftim të trafikimit të qenieve njerëzore, në lidhje me Raportin që SHBA-të e përgatisin për çdo vit për të vlerësuar gjendjen e luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore në gjithsej 178 vende të botës. ...


ZËVENDËS-AVOKATI I POPULLIT DR. JOVAN ANDONOVSKI MORI PJESË NË TAKIMIN RAJONAL "INSTRUMENTI HORIZONTAL PËR BALLKANIN PERËNDIMOR DHE TURQINË 2"

09.10.2019

Zëvendës-avokati i popullit, Dr. Jovan Andonovski mori pjesë në Takimin rajonal për promovimin e programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës "Instrumenti horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2". ...


TAKIM ME PËRFAQËSUESIT E AVOKATIT TË POPULLIT ME TË PUNËSUARIT DHE NXËNËSIT E SHKOLLËS SHFK “ZHIVKO BRAJKOVSKI” SHKUP

07.10.2019

Me rastin e shënimit të Ditës Botërore të Fëmijës, Zëvendësja e Avokatit të Popullit, Vaska Bajramovska Mustafa, bashkë me ekipin për ndjekjen e implementimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar të Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuar, më datë 07.10.2019 ishin të pranishëm në SHFK “Zhivko Brajkovski” në lagjen Butel, Shkup. ...


TAKIM I PËRFAQËSUESVE TË AVOKATIT TË POPULLIT ME PUNONJËS DHE NXËNËS TË SHFK "DIMO HAXHI DIMOV" - SHKUP

04.10.2016

Me rastin e shënimit të Javës botërore të fëmijës, zëvedës-avokati i popullit, znj.Vaska Bajramovska – Mustafa së bashku me ekipin për monitorimin e zbatimit të Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara nga Seksioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, më datën 04.10.2019 vizituan disa shkolla fillore, ku patën takime edukative, biseda dhe punëtori interaktive me fëmijët. ...


OMBUDSMANI I REPUBLIKA SË GREQISË NË VIZITË TË AVOKATI I POPULLIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

13.06.2005

Ombudsmani i Republika së Greqisë në vizitë të Avokati i popullit në Republikën e Maqedonisë. Njoftimi me organizimin dhe mënyrën e punës të Institucionit si edhe shkëmbim i eksperiencave nga segmentet e ndryshme nga puna e Ombudsman institucioneve. ...