rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z.NASER ZIBERI ME KRYETARIN E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT Z. TALAT XHAFERI

17.05.2021

Avokati i popullit, z.Naser Ziberi realizoi takim me kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z.Talat Xhaferi, në të cilin ia dorëzoi Raportin vjetor për punën e Avokatit të popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2020.Në takim mori pjesë edhe znj.Suzana Saliu, zëvendëse e avokatit të popullit. ...


TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z. NASER ZIBERI ,ME KRYETARIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT Z. STEVO PENDAROVSKI

14.05.2021

Në takim Avokati i popullit e njoftoi kryetarin me konstatimet kryesore nga Raporti vjetor për nivelin e sigurimit të respektimit, promovimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin 2020. ...


TAKIM PUNE ONLAJN I ZYREVE TË AVOKATIT TË POPULLIT DHE UNHCR-SË PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT PËR VITIN 2021

05.04.2021

Avokati i popullit, z. Naser Ziberi dhe zëvendës - avokati i popullit, znj.Vaska Bajramovska - Mustafa, mbajtën takim onlajn me përfaqësuesen e Zyrës së Komesariatit të Lartë për refugjatë pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Shkup (UNHCR), znj.Monika Sandri, ndërkaq, në të cilin morën pjesë edhe znj. Kristina Bunea, zyrtare për ndihmë juridike dhe z. Tihomir Ilievski, bashkëpunëtor - zyrtar për çështje juridike në këtë zyrë. ...


AVOKATI I POPULLIT Z. NASER ZIBERI E HAPI KONFERENCËN ME TEMË: “A ËSHTË DHE PSE LIGJVËNËSI I NEGLIZHOI REFORMAT E SË DREJTËS FAMILJARE

17.03.2021

“Të flitet për të drejtën familjare është sfidë e madhe, së paku personalisht për mua, për shkak se në karrierën time një periudhë kam pasur mundësi të udhëheq resor i cili drejtpërsëdrejti ndërlidhet me çështjen që e rregullojnë këtë sferë. ...


AVOKATI I POPULLIT Z.NASER ZIBERI U TAKUA ME PËRFAQËSUES TË ZYRËS SË KËSHILLIT TË EVROPËS NË SHKUP

26.02.2021

Avokati i popullit, z. Naser Ziberi realizoi takim me përfaqësues të zyrës së Këshillit të Evropës në Shkup kryesuar nga drejtoresha operative e Zyrës së Programit në Shkup z-nj. Lejlla Dervishagiç. ...