rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

KONFERENCË ME TEMË ,, FORCIMI I INSTITUCIONEVE KOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT SI MEKANIZËM I PAVARUR PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË KONVENTËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA’’

02.03.2022

Organizuar nga Zyra e Avokatit të popullit dhe Ekipi i Kombeve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përmes platformës ZOOM, u mbajt konferencë rajonale me temë ,,Forcimi i institucioneve kombëtare për të drejtat e njeriut si mekanizëm i pavarur për monitorimin e zbatimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara (KDPAK)’’. ...


PJESËMARRJA NË KONFERENCË ME TEMË ,,GJUHA E URREJTJES NDAJ BASHKËSISË ROME NË SFERËN ONLINE SI PJESË NGA ANTICIGANIZMI’’

16.02.2022

‘’Peer education to counter antigypsyist hate speech online”, ishte tema e Konferencës së organizuar nga Instituti për hulumtim dhe analizë të politikave - ,,Romalitiko’’ dhe Asociacioni Rinor Arsimor Rajonal Rom, që u mbajt në Shkup, ndërkaq në të cilën morri pjesë këshilltari shtetëror nga zyra e Avokatit të popullit Mr. Vaska Bajramovska-Mustafa. ...


AVOKATI I POPULLIT, Z. NASER ZYBERI NË MESIN E STUDENTËVE DHE STAFIT TË FAKULTETIT JURIDIK TË UEJL-SË

20.12.2021

Në kuadër të objektivave praktike programore të lëndës mësimore: E drejta administrative nën organizim të Prof. Dr. sc. Jeton Shasivari, më 20 Dhjetor 2021, Avokati i Popullit i RMV-së, z. Naser Zyberi para studentëve të drejtësisë të të gjitha viteve studimore në Kampusin e UEJL-së në Shkup, realizoi ligjëratën praktike në temën: “Aspektet praktike të funksionimit të Avokatit të Popullit të RMV-së”, duke u përqendruar në kornizën juridike të organizimit dhe funksionimit praktik të këtij institucioni kushtetues mjaft të rëndësishëm në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut dhe të qytetarit në shtetin tonë. ...


KONFERENCA E AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIT E 10 DHJETORIT – DITËS NDËRKOMBËTARE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

10.12.2021

Me rastin e 10 dhjetorit, Ditës ndërkombëtare të të drejtave të njerut, Zyra e Avokatit të popullit përmes Zum Platformës organizoi konferencë me titull ‘’10 DHJETORI, DITA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE TË NJERIUT – DITA E TË GJITHË QYTETARËVE’’, në të cilën për rëndësinë e të drejtave të njeriut dhe nevojën për respektimin e tyre me fjalime të tyre u drejtuan, Avokati i popullit, z.Naser Ziberi, ushtruesi i detyrës Ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, E.T. Erik Mejer, gjyqtari i Gjykatës Supreme, znj.Mirjana Llazarova-Trajkovska, profesorët, Dr. Svetomir Shkariq, Dr. Ana Pavllovska-Daneva, Dr. Besa Arifi, Dr. Jasmina Dimitrievska dhe Dr. Jusuf Zejneli. Në kuadër të Konferencës, gjithashtu, u inkuadruan edhe kryeredaktorja e javores ‘’Fokus’’, znj. Gordana Duvnjak, studentët nga më shumë universitete në shtet dhe përfaqësues i Klubit debatik të Forumit arsimor rinor. ...


ME NËNSHKRIMIN E MEMORANDUMIT PËR BASHKËPUNIM ME ORGANIZATAT JOQEVERITARE U SHËNUA DITA NDËRKOMBËTARE E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

03.12.2021

“Miratimi i Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në vitin 2006 dhe sidomos ratifikimi i saj nga ana e shtetit tonë Republika e Maqedonisë së Veriut në vitin 2011, paraqet një hap të rëndësishëm për identifikimin e të drejtave dhe nevojave të personave me aftësi të kufizuara, dhe sidomos për pranimin e detyrimeve të shtetit për garantimin e gëzimit në mënyrë të papenguar të këtyre të drejtave. ...