rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet ndationrkombtare

MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT REALIZOI VIZITË STUDIMORE TEK MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL I REPUBLIKËS SË POLONISË

25.04.2023

Në korniza të bashkëpunimit ndërkombëtar të Avokatit të Popullit – anëtarët e ekipit të Mekanizmit Parandalues Nacional (MPN) në përbërje prej: Mr.Sllavica Dimitrievska, këshilltare shtetërore, Aleksandar Trenkovski, këshilltar dhe Bardhyl Limani, këshilltar, në periudhën prej 25 deri me 28 prill të vitit 2023, realizuan vizitë studimore të MPN polak në suaza të së cilës zhvilluan edhe takim disa orësh me përfaqësues të Zyrës për të drejta themelore të FRONTEKS (Fundamental Right Officer FRONTEX). ...


PJESËMARRJE NË TAKIM TË RRJETIT TË MEKANIZMAVE PARANDALUESE NACIONALE TË EUROPËS JUGLINDORE

15.11.2022

Përfaqësuesit e Avokatit të Popullit – Mekanizmit Parandalues Nacional (MPN), Mr.Sllavica Dimitrievska, këshilltar shtetëror dhe Mr.Bardhyl Limani, këshilltar morrën pjesë në takimin e dytë të Rrjtetit të Mekanizmave Parandalues Nacional të Evropës Juglindore. Takimi është organizuar nga Bordi i Ombudsmanit Austriak, përkatësisht Mekanizmit Prandalues Nacional të Austrisë si kryesues i Rrjetit, ndërsa finansiarisht është përkrahur nga Këshilli i Evropës. ...


VIZITË STUDIMORE E PJESËTARËVE TË MEKANIZMIT PARANDALUES NACIONAL TEK MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL SLLOVEN NË REPUBLIKËN E SLLOVENISË

09.11.2022

Në suaza të bashkëpunimit ndërkombëtar të Avokatit të Popullit – Mekanizmit Parandalues Nacional (MPN), pjesëtarët e ekipit të MPN: Slavica Dimitrievska, këshilltar shtetëror, Aleksandar Trenkovski, këshilltar dhe Bardhyl Limani, bashkëpunëtor, me datë 9 dhe 10 nëntor të vitit 2022 realizuan vizitë studimore tek kolegët e MPN slloven ku kishin mundësi të takohen dhe shkëmbejnë përvoja me Ivan Shelih, zëvendës ombudsman, përgjegjës për punën e MPN, si dhe pjesëtarët e ekipit: Ana Polutnik, Sonja Bozhiç Testen, Jure Markiq dhe Robert Gançiq. ...


ZËVENDËSJA E AVOKATIT TË POPULLIT ZONJA SUZANA SALIU MORI PJESË NË TRAJNIMIN “SFIDAT E TREGTISË SË PALEJUAR DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR”

05.07.2022

Zëvendësja e Avokatit të Popullit, Suzana Saliu dhe këshilltarja shtetërore Snezhana Teodosievska Jordanovska morën pjesë në trajnimin “Sfidat e tregtisë së palejuar dhe krimit të organizuar”, i cili u zhvillua nga data 05 e deri më 07 korrik të vitit 20222 në Groningen, të Mbretërisë së Holandës. Trajnimi ishte organizuar nga Qendra për Studime Europiane të Sigurisë (CESS) – Holandë, Instituti për Studime Politike (ISP) – Shqipëri, Instituti Kosovar për Hulumtim dhe Zhvillim (KIPRED) dhe Instituti për Demokraci “SocietasCivilis” (IDSCS) – Maqedonia e Veriut. ...


PJESËMARRJE NË MBLEDHJEN E RRJETIT TË MEKANIZMAVE PARANDALUES NACIONAL TË EVROPËS JUGLINDORE

20.06.2022

Përfaqësuesit e Avokatit të Popullit-Mekanizmit Parandalues Nacional (MPN), Mr. Sllavica Dimitrievska, këshilltare shtetërore dhe Mr. Aleksandar Trenkoski, këshilltar, morën pjesë në të parin nga dy takimet e planifikuara për vitin 2022 të Rrjetit të Mekanizmave Parandalues Nacional të Evropës Juglindore. Takimi u organizua nga Bordi i Ombudsmanit të Austrisë, gjegjësisht Mekanizmi Parandalues Nacional i Austrisë si kryesues i Rrjetit këtë vit. ...