rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Lajme dhe ngjarje

U PREZANTUAN GJETJET NGA HULUMTIMI PËR GJENDJEN E FËMIJËVE TË RRUGËS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

12.04.2024

U PREZANTUAN GJETJET NGA HULUMTIMI PËR GJENDJEN E FËMIJËVE TË RRUGËS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT ...


AVOKATI I POPULLIT HAPI LINJË TELEFONIKE FALAS PËR DENONCIM TË SHKELJES SË TË DREJTËS ZGJEDHORE

04.04.2024

AVOKATI I POPULLIT HAPI LINJË TELEFONIKE FALAS PËR DENONCIM TË SHKELJES SË TË DREJTËS ZGJEDHORE ...


KONFERENCA PËR SHTYP E AVOKATIT TË POPULLIT MBI GJENDJEN E LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT NË FUSHA TË CAKTUARA NË VITIN 2023

27.12.2023

KONFERENCA PËR SHTYP E AVOKATIT TË POPULLIT MBI GJENDJEN E LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT NË FUSHA TË CAKTUARA NË VITIN 2023 ...


MESAZH I AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E 10 DHJETORIT DITËS SË LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT

10.12.2023

MESAZH I AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E 10 DHJETORIT DITËS SË LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT ...


PREZANTOHET RAPORTI I VEÇANTË I AVOKATIT TË POPULLIT PËR PËRFAQËSIMIN E DREJTË DHE ADEKUAT TË TË PUNËSURËVE NË SEKTORIN PUBLIK PËR VITIN 2022

07.12.2023

PREZANTOHET RAPORTI I VEÇANTË I AVOKATIT TË POPULLIT PËR PËRFAQËSIMIN E DREJTË DHE ADEKUAT TË TË PUNËSURËVE NË SEKTORIN PUBLIK PËR VITIN 2022 ...