rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

AVOKATI I POPULLIT Z. NASER ZIBERI ZHVILLOI TAKIM ME ZNJ. GILLIAN STIRK, SHEFE E MISIONIT VËZHGUES TË OSBE/ODIHR NË TEMËN: ZGJEDHJET PRESIDENCIALE DHE PARLAMENTARE 2024 NË RMV

12.04.2024

Avokati i Popullit, z.Naser Ziberi zhvilloi takim me znj.Gillian Stirk, shefe e misionit vëzhgues të OSBE/ODIHR, me temë: Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare 2024 në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku u diskutua për rolin e institucionit të Avokatit të Popullit në mbrojtjen e të drejtave zgjedhore. ...


PJESËMARRJE NË NJË TRAJNIM DYDITORË PËR MONITORIMIN E KUSHTEVE NË VENDET E PRIVIMIT NGA LIRIA ME FOKUS PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA EKSTREMIZMI I DHUNSHËM DHE RADIKALIZIMI

26.03.2024

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODHIR) në datë 26 dhe 27 mars, në Shkup, organizoi trajnim dyditorë për përforcimin e kapaciteteve të personave që kryejnë monitorimin (mbikqyrjen) e situatave në vendet e privimit nga liria dhe parandalimin dhe mbrojtjen nga abuzimi i të drejtave të njeriut për personat e privuar nga liria, me fokus për luftën kundër ekstremizimit të dhunshëm dhe radikalizimit. ...


25 VITE NGA THEMELIMI I INSTITUCIONIT AVOKATI I POPULLIT

12.12.2023

“Kur bëhet fjalë për shënimin e 25 vjetorit të themelimit të institucionit Avokati i Popullit, të cilin tani e udhëheqi, do të doja që të kthehem në zanafillat e tij, por nga një kënd tjetër – nga aspekti i rrënjosjes së tij në Kushtetutë, mandej edhe sjelljes së Ligjit për Avokatin e Popullit. ...


PROMOVIMI I KONVENTËS PËR TË DREJTAT E FËMIJËS NË GJUHËN E SHENJAVE NGA ANA E PËRFAQËSUESVE TË AVOKATIT TË POPULLIT - SEKSIONIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

04.12.2023

Përfaqësuesit e Avokatit të popullit – Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara promovuan Konventën për të drejtat e fëmijës në gjuhën e shenjave. ...


PREZANTIMI I GJETJEVE DHE REKOMANDIMEVE KYÇE NGA ANALIZA PËR QASJEN E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA TEK ARSIMI I LARTË

01.12.2023

Në konferencën për media, këshilltarja shtetërore në zyrën e Avokatit të Popullit, zonja Vaska Bajramovska-Mustafa i prezantoi gjetjet dhe rekomandimet kyçe nga analiza: Qasja e personave me aftësi të kufizuara tek arsimi i lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. ...