rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Aktivitetet

25 VITE NGA THEMELIMI I INSTITUCIONIT AVOKATI I POPULLIT

12.12.2023

“Kur bëhet fjalë për shënimin e 25 vjetorit të themelimit të institucionit Avokati i Popullit, të cilin tani e udhëheqi, do të doja që të kthehem në zanafillat e tij, por nga një kënd tjetër – nga aspekti i rrënjosjes së tij në Kushtetutë, mandej edhe sjelljes së Ligjit për Avokatin e Popullit. ...


PROMOVIMI I KONVENTËS PËR TË DREJTAT E FËMIJËS NË GJUHËN E SHENJAVE NGA ANA E PËRFAQËSUESVE TË AVOKATIT TË POPULLIT - SEKSIONIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

04.12.2023

Përfaqësuesit e Avokatit të popullit – Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara promovuan Konventën për të drejtat e fëmijës në gjuhën e shenjave. ...


PREZANTIMI I GJETJEVE DHE REKOMANDIMEVE KYÇE NGA ANALIZA PËR QASJEN E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA TEK ARSIMI I LARTË

01.12.2023

Në konferencën për media, këshilltarja shtetërore në zyrën e Avokatit të Popullit, zonja Vaska Bajramovska-Mustafa i prezantoi gjetjet dhe rekomandimet kyçe nga analiza: Qasja e personave me aftësi të kufizuara tek arsimi i lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. ...


PJESËMARRJA NË TAKIMIN E DYTË TË RRJETIT TË MEKANIZMAVE PARANDALUES KOMBËTAR TË EVROPËS JUGLINDORE

30.11.2023

Përfaqësuesit e Avokatit të popullit-Mekanizmit parandalues kombëtar (MPK), Mr. Slavica Dimitrievska - këshilltare shtetërore dhe Mr.Bardhyl Limani morën pjesë në takimin e dytë për vitin 2023 të Rrjetit të Mekanizmave parandalues nacional të Evropës Juglindore, të organizuar nga Mekanizmi parandalues kombëtar Grek, si kryesues i Rrjetit për këtë vit. Këtë herë takimi u mbajt në Athinë. ...


ME RASTIN E DITËS BOTËRORE TË FËMIJËS

20.11.2023

Me rastin e 30 vjetorit të ratifikimit të Konventës së OKB-së për të drejtat e fëmijës nga ana e Maqedonisë së Veriut, Avokati i popullit, në bashkëpunim me projektin "Përkrahja e BE-së për sundimin e së drejtës", ndan mendimin e 15 fëmijëve nga shkolla të ndryshme për këtë temë. ...