ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА НПМ НА ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА НАЦИОНАЛНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ ВО ПРАГА

14.12.2017

Претставници од канцеларијата на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам на 14 и 15 декември 2017 год. учествуваа на Европскиот Форум на НПМ, кој се одржа во Прага, Р. Чешка. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ НА 28-ОТ СОСТАНОК НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА-ФРА ВО ВИЕНА, АВСТРИЈА

13.12.2017

Народниот правобранител г. Иџет Mемети, во својство на набљудувач на Управниот одбор на Агенцијата за фундаментални права на Европската Унија, ФРА, за првпат учествуваше на дводневниот состанок на Одборо,т што се одржа на 13 и 14 декември во Виена. ...


ПРЕТСТАНИЦИ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ – НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ НА 12-13.12.2017 УЧЕСТВУВАА НА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО БЕЛГРАД, СРБИЈА – МРЕЖА НА НПМ ЗА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

12.12.2017

Претставници од канцеларијата на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам на 12 и 13.12.2017 учествуваа на конференција која се одржа во Белград, Србија на тема „Методологија за спроведување на посети на места на лишување од слобода“. ...


УЧЕСТВО НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЕННХРИ

29.11.2017

Народниот правобранител г. Иџет Mемети учествуваше на семинар и на Генералното собрание на Европската мрежа на национални институции за човекови права, што се одржа на 29 и 30 ноември во Брисел, Белгија. ...


ПРЕТСТАВНИК НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - НПМ УЧЕСТВУВАШЕ НА РАБОТИЛНИЦА/ТРЕНИНГ НА ТЕМА: „АЛТЕРНАТИВИ НА ПРИТВОР“ ВО КОНТЕКСТ НА БЕГАЛСКАТА КРИЗА

28.11.2017

Претставник на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, во периодот од 28-30.11. учествуваше на тридневна работилница/тренинг во Брисел, Белгија. ...