ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИК НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО TAIEX РАБОТИЛНИЦА ЗА НАСЛЕДСТВОТО ОД МИНАТОТО

11.09.2018

Претставник на Народниот правобранител учествуваше на дводневен настан, регионална обука на независни тела за заштита на човековите права и слободи и невладиниот сектор насловена како „Наследството од минатото“, што во организација на инстиументот на Европската комисија TAIEX се одржа во Брисел, Белгија на 11 и 12 септември 2018 година. ...


УЧЕСТВО НА ТРЕНИНГ НА ТЕМА:„МЕРКИ ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ“

03.09.2018

Од 03-06 септември, во Братислава, Словачка се одржа тренинг на тема „Мерки за колективна заштита на потрошувачите“, на кој учествуваше и претставник на институцијата Народен правобранител на РМ. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО СЛУЖБЕНА ПОСЕТА НА ОМБУДСМАНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

29.08.2018

Заменичката на Народниот правобранител на РМ Васка Бајрамовска – Мустафа и претставници на Одделот за заштита на правата на децата и лицата со попреченост, остварија посета на Омбудсманот за заштита на правата на лицата со инвалидност на Република Хрватска. Посетата се оствари од 29 до 31 август, во седиштето на хрватскиот омбудсман во Загреб. ...


УЧЕСТВО НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, Г. МЕМЕТИ НА КОНФЕРЕНЦИЈА „УЛОГАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА

20.06.2018

Народниот правобранител, г. Иџет Мемети учествуваше на дводневен настан, конференција на омбудсманите, насловен како „Улогата на националните институции за човекови права во обезбедување и промоција на еднакви ...


ПРЕТСТАВНИЦИ ОД НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАА НА ПРВИОТ РЕГИОНАЛЕН ТРЕНИНГ НА ТЕМА „МОНИТОРИНГ НА ПРИСИЛНО ВРАЌАЊЕ НА МИГРАНТИ

09.04.2018

Претставници од канцеларијата на Народниот Правобранител – Национален превентивен механизам од 9ти до 12ти април, 2018 г. учествуваа на првиот регионален тренинг на тема „Мониторинг на присилно враќање на мигранти во земја на потекло“, кој се одржа во Белград, Република Србија. ...