ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

ОБУКА ЗА ПОВЕЛБАТА ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

06.02.2018

Претставник од Канцеларијата на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, на 6 и 7 февруари 2018 година присуствуваше на Обука за применливоста на Повелбата за фундаменталните права на Европската Унија на национално ниво, којашто се одржа во Виена, Австрија. Обуката беше спроведена во заедничка организација на Агенцијата за фундаментални права на Европската Унија (FRA) и Европската мрежа на национални институции за заштита на човековите права (ENNHRI). ...


СТУДИСКА ПОСЕТА НА РАБОТНАТА ГРУПА НА АОМ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА МИГРАНТИ ВО МАДРИД, ШПАНИЈА

18.12.2017

Претставник од канцеларијата на Народниот правобранител-Национален превентивен механизам, како дел од работната група на Асоцијацијата на омбудсмани од Медитеранот за правата на децата мигранти, од 18 до 20 декември учествуваше на студиска посета во Мадрид, Шпанија. ...


УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА НПМ НА ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА НАЦИОНАЛНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ ВО ПРАГА

14.12.2017

Претставници од канцеларијата на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам на 14 и 15 декември 2017 год. учествуваа на Европскиот Форум на НПМ, кој се одржа во Прага, Р. Чешка. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ НА 28-ОТ СОСТАНОК НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА-ФРА ВО ВИЕНА, АВСТРИЈА

13.12.2017

Народниот правобранител г. Иџет Mемети, во својство на набљудувач на Управниот одбор на Агенцијата за фундаментални права на Европската Унија, ФРА, за првпат учествуваше на дводневниот состанок на Одборо,т што се одржа на 13 и 14 декември во Виена. ...


ПРЕТСТАНИЦИ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ – НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ НА 12-13.12.2017 УЧЕСТВУВАА НА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО БЕЛГРАД, СРБИЈА – МРЕЖА НА НПМ ЗА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

12.12.2017

Претставници од канцеларијата на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам на 12 и 13.12.2017 учествуваа на конференција која се одржа во Белград, Србија на тема „Методологија за спроведување на посети на места на лишување од слобода“. ...