ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД НЕДЕЛАТА НА ДЕТЕТО

09.10.2020

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД НЕДЕЛАТА НА ДЕТЕТО ...


ПОТСЕТУВАЊЕ И ПОРАКА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД 6 ОКТОМВРИ - СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

06.10.2020

ПОТСЕТУВАЊЕ И ПОРАКА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД 6 ОКТОМВРИ - СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

30.09.2020

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ...


ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА НАЧИНИТЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОНЛАЈН НАСТАВАТА ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ОД КОВИД-19

27.08.2020

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА НАЧИНИТЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОНЛАЈН НАСТАВАТА ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ОД КОВИД-19 ...


МИСЛЕЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ДО 10 ГОДИНИ КАКО И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО БЕЗБЕДНО ЗГРИЖУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

07.08.2020

МИСЛЕЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ДО 10 ГОДИНИ КАКО И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО БЕЗБЕДНО ЗГРИЖУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ...