ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ДА НЕ ГИ ЗЛОУПОТРЕБУВААТ ДЕЦАТА ЗА ПАРТИСКИ ЦЕЛИ

12.10.2021

АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ДА НЕ ГИ ЗЛОУПОТРЕБУВААТ ДЕЦАТА ЗА ПАРТИСКИ ЦЕЛИ ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

01.09.2021

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ...


НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ ДО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ДОСТАВИ ПРЕПОРАКА ВО ВРСКА СО ПОПИСНИТЕ ЛИСТА ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

19.08.2021

НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ ДО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ДОСТАВИ ПРЕПОРАКА ВО ВРСКА СО ПОПИСНИТЕ ЛИСТА ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ...


АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ИНВОЛВИРАЊЕТО НА ДЕЦАТА ВО ПРОТЕСТИ

13.07.2021

АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ИНВОЛВИРАЊЕТО НА ДЕЦАТА ВО ПРОТЕСТИ ...


РЕАКЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПРОБЛЕМОТ НА ГРАЃАНИТЕ КОИ ПОРАДИ ИСТЕЧЕНИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ НЕ МОЖАТ ДА СИ ПОДИГНАТ ПАРИ ОД БАНКА

01.07.2021

РЕАКЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПРОБЛЕМОТ НА ГРАЃАНИТЕ КОИ ПОРАДИ ИСТЕЧЕНИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ НЕ МОЖАТ ДА СИ ПОДИГНАТ ПАРИ ОД БАНКА ...