ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

УЧЕСТВО НА ТРЕНИНГ НА ТЕМА:„МЕРКИ ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ“

03.09.2018

Од 03-06 септември, во Братислава, Словачка се одржа тренинг на тема „Мерки за колективна заштита на потрошувачите“, на кој учествуваше и претставник на институцијата Народен правобранител на РМ. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО СЛУЖБЕНА ПОСЕТА НА ОМБУДСМАНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

29.08.2018

Заменичката на Народниот правобранител на РМ Васка Бајрамовска – Мустафа и претставници на Одделот за заштита на правата на децата и лицата со попреченост, остварија посета на Омбудсманот за заштита на правата на лицата со инвалидност на Република Хрватска. Посетата се оствари од 29 до 31 август, во седиштето на хрватскиот омбудсман во Загреб. ...


УЧЕСТВО НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, Г. МЕМЕТИ НА КОНФЕРЕНЦИЈА „УЛОГАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА

20.06.2018

Народниот правобранител, г. Иџет Мемети учествуваше на дводневен настан, конференција на омбудсманите, насловен како „Улогата на националните институции за човекови права во обезбедување и промоција на еднакви ...


ПРЕТСТАВНИЦИ ОД НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАА НА ПРВИОТ РЕГИОНАЛЕН ТРЕНИНГ НА ТЕМА „МОНИТОРИНГ НА ПРИСИЛНО ВРАЌАЊЕ НА МИГРАНТИ

09.04.2018

Претставници од канцеларијата на Народниот Правобранител – Национален превентивен механизам од 9ти до 12ти април, 2018 г. учествуваа на првиот регионален тренинг на тема „Мониторинг на присилно враќање на мигранти во земја на потекло“, кој се одржа во Белград, Република Србија. ...


РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕТЕНА НА БОРБАТА ПРОТИВ КРШЕЊЕТО НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

14.02.2018

Претставници од канцеларијата на Народниот правобранител учествуваа на Регионалниот консултативен состанок на претставници од националните институции за човекови права, што се одржа во Сараево, во организација на Институцијата Омбудсман за човекови права на Босна и Херцеговина и со поддршка на Делегацијата на Европската Унија, канцеларијата на Советот на Европа и Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина. ...