ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

СРЕДБА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. НАСЕР ЗИБЕРИ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Г. ТАЛАТ ЏАФЕРИ

17.05.2021

Народниот правобранител, г.Насер Зибери oствари средба со претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, г.Талат Џафери, на која му го предаде Годишниот извештај за работата на Народниот правобранител на Република Северна Македонија за 2020 година. На средбата присуствуваше и г-ѓа Сузана Салиу, заменичка на народниот правобранител. ...


СРЕДБА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. НАСЕР ЗИБЕРИ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Г. СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ

14.05.2021

На средбата Народниот правобранител го запозна претседателот со главните констатации од Годишниот извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата на човековите слободи и права за 2020 година. ...


ПРОМОЦИЈА И КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КОНВЕНЦИЈАТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

23.04.2021

Во организација на канцелариите на Народниот правобранител се одржа онјан сосотанок со Постојаната претставничка на Организацијата на Обединетите Нации (ООН) во Република Северна Македонија за промоција и консултации за Националната рамка за следење на примената на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со попреченост. ...


РАБОТЕН ОНЛАЈН СОСТАНОК НА КАНЦЕЛАРИИТЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И УНХЦР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА 2021 ГОДИНА

05.04.2021

Народниот правобранител, г.Насер Зибери и заменик-народниот правобранител, г-ѓа Васка Бајрамовска-Мустафа, одржаа онлајн состанок со претставничката на Канцеларијата на Високиот комесаријат зе бегалци при Организацијата на Обединетите Нации во Скопје (УНХЦР), г-ѓа Моника Сандри, а на кој присуствуваа и г-ѓа Кристина Бунеа, офицерка за правна помош и г.Тихомир Илиевски,соработник офицер за правни прашања во оваа канцеларија. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.НАСЕР ЗИБЕРИ ЈА ОТВОРИ КОНФЕРЕНЦИЈАТА НА ТЕМА „ДАЛИ И ЗОШТО ЗАКОНОДАВЕЦОТ ГИ ЗАБОРАВИ РЕФОРМИТЕ ВО СЕМЕЈНОТО ПРАВО“

17.03.2021

„Да се зборува за семејното право е голем предизвик, барем за мене лично, од причина што во мојата кариера еден период имав можност да раководам ресор кој е директно поврзан со прашањата што ја регулираат оваа сфера. ...