ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА: „ДАЛИ МАКЕДОНИЈА Е ФЕР ЗЕМЈА? КАКО ИНСТИТУЦИИТЕ ДА ЈА УНАПРЕДАТ БОРБАТА ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈАТА“

28.02.2023

„Остварувањето на правата на граѓаните на еднаква основа, без дискриминација е цел на дејствување на Народниот правобранител утврдена со Устав и со Закон. Видот и обемот на дискриминацијата зависат од многу фактори, меѓу другото од односот на општеството кон прифаќањето на различноста, од културта, религијата, како и од економскиот развој. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.НАСЕР ЗИБЕРИ ОСТВАРИ РАБОТЕН СОСТАНОК СО НИКОЛАОС СИТАРОПОЛУС, РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ВО ОДДЕЛОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕСУДИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

13.02.2023

Народниот правобранител г.Насер Зибери, со своите соработници, оствари средба со г.Николаос Ситарополус, раководител на одделение во Одделот за извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права, на која, меѓу другото стана збор за механизмите за извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права и нивно подобрување, како и за работата на механизмот за граѓанска контрола над полицијата и затворската полиција, во рамките на институцијата Народен правобранител. ...


УЧЕСТВО НА ТРКАЛЕЗНА МАСА ВО ВРСКА СО ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРЕСУДИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И РАБОТАТА НА НАДВОРЕШНИОТ МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКА КОНТРОЛА

13.02.2023

Претставници на канцеларијата на Народниот правобранител, г-ѓа Васка Б-Мустафа и г-ѓа Вида Поповска Кочишка, учествуваа на тркалезна маса на која се дебатираше за извршувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права и за функционирањето на Надворешниот механизам за граѓанска контрола (НМК) востановен во рамките на канцеларијата на Народниот правобранител, организиран од Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје, во рамки на Хоризонталниот инструмент на програмата на Европската Унија и Советот на Европа за Западен Балкан и Турција. ...


ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА НА ТЕМА „УЧИМЕ ДА ВКЛУЧИМЕ“ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО ОТВОРЕТЕ ГИ ПРОЗОРЦИТЕ НА КОЈА УЧЕСТВУВАШЕ ПРЕТСТАВНИК НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

19.12.2022

Државниот советник, м-р Васка Б. Мустафа учествуваше како панелист на настанот „Учиме да се вклучиме“, во организација на Здружението Отворете ги прозорците, кој беше завршен настан на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби“, реализиран со поддршка од Детската Фондација „Песталоци“. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.НАСЕР ЗИБЕРИ СЕ СРЕТНА СО АМБАСАДОРОТ И ШЕФ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКEДОНИЈА Н.Е. ДЕЈВИД ГИР

21.11.2022

Народниот правобранител, г.Насер Зибери оствари средба со Амбасадорот и Шеф на Делегацијата на Евроспката Унија во Република Северна Македонија Н.Е Дејвид Гир, на која, меѓу другото стана збор за важноста на институцијата Народен правобранител во рамките на преговарачкиот процес со Европската Унија од аспект на независен механизам за заштита на правата на граѓаните, како и за актуелните состојби поврзани со работата на Институцијата, соработката со другите институции, како и состојбата од финансиски, така и од кадровски аспект. ...