ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

01.09.2021

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ...


НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ ДО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ДОСТАВИ ПРЕПОРАКА ВО ВРСКА СО ПОПИСНИТЕ ЛИСТА ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

19.08.2021

НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ ДО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ДОСТАВИ ПРЕПОРАКА ВО ВРСКА СО ПОПИСНИТЕ ЛИСТА ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ...


АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ИНВОЛВИРАЊЕТО НА ДЕЦАТА ВО ПРОТЕСТИ

13.07.2021

АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ИНВОЛВИРАЊЕТО НА ДЕЦАТА ВО ПРОТЕСТИ ...


РЕАКЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПРОБЛЕМОТ НА ГРАЃАНИТЕ КОИ ПОРАДИ ИСТЕЧЕНИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ НЕ МОЖАТ ДА СИ ПОДИГНАТ ПАРИ ОД БАНКА

01.07.2021

РЕАКЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПРОБЛЕМОТ НА ГРАЃАНИТЕ КОИ ПОРАДИ ИСТЕЧЕНИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ НЕ МОЖАТ ДА СИ ПОДИГНАТ ПАРИ ОД БАНКА ...


ОБЈАВЕН ИЗВЕШТАЈОТ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ-НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА 2020 ГОДИНА

25.06.2021

ОБЈАВЕН ИЗВЕШТАЈОТ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ-НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА 2020 ГОДИНА ...