ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА ОБЈАСНУВАЧКИ СОСТАНОК ЗА ПОГЛАВЈЕ 19: СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ

03.04.2019

Претставници на Народниот правобранител, предводени од заменик Васка Бајрамовска-Мустафа зедоа учество на објаснувачкиот состанок (скрининг) за Поглавјето 19: Социјална политика и вработување, како прв чекор кон подготовките за отпочнување на преговорите на земјата со Европската Унија. ...


РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО

22.03.2019

Заменичката на народниот правобранител г-ѓа Васка Бајрамовска -Мустафа и државниот советник Вјолца Рушај, учествуваа на шесттиот Регионален форум за владеење на правото во Југоисточна Европа, што се одржа во Дубровник, Република Хрватаска во организација на AIRE Центар и Civil rights defenders. ...


ЗАМЕНИК НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г-ЃА ВАСКА БАЈРАМОВСКА МУСТАФА ЈА ПРЕТСТАВИ НОВАТА НАДЛЕЖНОСТ-ГРАЃАНСКА КОНТРОЛА ПРЕД КОМИТЕТОТ НА МИНИСТРИ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

12.03.2019

На 12 март 2019 година во Стразбур Република Франција, Комитетот на министри на Советот на Европа организира тематска дебата за обврската за спроведување истрага по член 2 и 3 од Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) , на која учествуваше заменик-народниот правобранител г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа. ...


ЗАМЕНИК - НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, ЈОВАН АНДОНОВСКИ УЧЕСТВУВАШЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО БАЊА ЛУКА, БИХ

27.02.2019

Заменик народниот правобранител, д-р Јован Андоновски учествуваше на конференција „Заштита на животната средина – улогата на омбудсманот“. Конференцијата беше организирана од страна на Омбудсманот за човекови права на Босна и Херцеговина, а со поддршка на ОБСЕ за Босна и Херцеговина. ...


РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРИСТАП ДО ПРАВДА НА ЖРТВИТЕ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И РОДОВА ОСНОВА“

10.12.2018

Делегација на канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија предводена од заменик народниот правобранител Сузана Салиу, учествуваше на дводневната регионална коференција на тема „Пристап до правда на жртвите на семејно насилство и родова основа“, која се одржа во Приштина, под мотото „Ти не си сама“. ...