ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ЈАКНЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА КАКО НЕЗАВИСЕН МЕХАНИЗАМ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КОНВЕНЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ“

02.03.2022

Во организација на канцеларијата на Народниот правобранител и Тимот на Обединетите нации во Република Северна Македонија, преку Зум платформата, се одржа регионална конференција на тема „Јакнење на националните институции за човекови права како независен механизам за следење на примената на Конвенцијата на Обединетите Нации за правата на лицата со попреченост(КПЛП)“. ...


УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА ЗА „ГОВОРОТ НА ОМРАЗА КОН РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОНЛАЈН СФЕРАТА КАКО ДЕЛ ОД АНТИЦИГАНИЗМОТ“

16.02.2022

“Peer education to counter antigypsyist hate speech online”, беше насловот на Конференцијата што во организација на Институтот за истражување и анализа на политики – „Ромалитико“ и Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација, се одржа во Скопје, а на која учествуваше државниот советник од канцеларијата Народниот правобранител м-р Васка Бајрамовска-Мустафа. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, Г. НАСЕР ЗИБЕРИ МЕЃУ СТУДЕНТИТЕ И КАДАРОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ НА УЈИЕ

20.12.2021

Во рамките на практичните програмски цели на предметот: Управно право во организација на Проф. Др. сц. Јетон Шасивари, на 20 декември 2021 година, Народниот Правобранител на РСМ, г. Насер Зибери, пред студентите по право од сите студиски години во Кампусот на УЈИЕ во Скопје, одржа практично предавање на тема: „Практичните аспекти на функционирањето на Народниот Правобранител на РСМ“, фокусирајќи се на правната рамка на организацијата и практичното функционирање на оваа уставна институција многу важна за заштитата на слободите и правата на човекот и граѓанинот во нашата држава. ...


КОНФЕРЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД 10.ДЕКЕМВРИ - МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

10.12.2021

По повод 10. декември, Меѓународниот ден на човековите права, Канцеларијата на Народниот правобранител преку платформата Зум организираше конференција со наслов „10. ДЕКЕМВРИ, МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА - ДЕНОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ“, на која за значењето на човековите права и потребата од нивно почитување со свои излагања се обратија, народниот правобранител, г. Насер Зибери, вршителот на должноста амбасадор на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија, Н.Е. Ерик Мејер, судијата на Врховниот суд, г-ѓа Мирјана Лазарова - Трајковска, професорите, д-р Светомир Шкариќ, д-р Ана Павловска-Данева, д-р Беса Арифи, д-р Јасмина Димириевска и д-р Јусиф Зејнели. Во во рамките на Конференцијата, исто така, се вклучија и главниот и одговорен уредник на неделникот „Фокус“, г-ѓа Гордана Дувњак, студенти од повеќе Универзитети во државата и претставник на дебатниот клуб на Младинскиот образовен форум. ...


СО ПОТПИШУВАЊЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

03.12.2021

„Донесувањето на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во 2006, а особено нејзината ратификација од страна на нашата држава Република Северна Македонија во 2011 година, претставува значаен чекор за препознавање на правата и потребите на лицата со попреченост, а особено за признавањето на обврските на државата за гарантирање на непреченото уживање на овие права. ...