ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ИНВОЛВИРАЊЕТО НА ДЕЦАТА ВО ПРОТЕСТИ

13.07.2021

АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ИНВОЛВИРАЊЕТО НА ДЕЦАТА ВО ПРОТЕСТИ ...


РЕАКЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПРОБЛЕМОТ НА ГРАЃАНИТЕ КОИ ПОРАДИ ИСТЕЧЕНИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ НЕ МОЖАТ ДА СИ ПОДИГНАТ ПАРИ ОД БАНКА

01.07.2021

РЕАКЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПРОБЛЕМОТ НА ГРАЃАНИТЕ КОИ ПОРАДИ ИСТЕЧЕНИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ НЕ МОЖАТ ДА СИ ПОДИГНАТ ПАРИ ОД БАНКА ...


ОБЈАВЕН ИЗВЕШТАЈОТ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ-НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА 2020 ГОДИНА

25.06.2021

ОБЈАВЕН ИЗВЕШТАЈОТ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ-НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА 2020 ГОДИНА ...


РЕАКЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ВРСКА СО НАПЛАТУВАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СВИДИТЕЛСТВАТА

22.06.2021

РЕАКЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ВРСКА СО НАПЛАТУВАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СВИДИТЕЛСТВАТА ...


СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО

01.06.2021

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО ...