ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

ЗАВРШНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ- СТРАТЕГИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

09.06.2023

Народниот правобранител, преку тимот за следење на спроведувањето на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, кој дејствува во рамки на Одделот за заштита на правата на децата и лицата со попреченост, активно партиципираше во процесот, инаку исклучително сеопфатен, инклузивен и транспарентен, на изготвување на Национална стратегија за правата на лицата со попреченост (2023-2030). ...


УЧЕСТВО НА ВЕБИНАР ЗА ЈАКНЕЊЕ НА УЛОГАТА НА НПМ ТИМОВИТЕ ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА ТОРТУРА И ДРУГ ВИД СУРОВО, НЕЧОВЕЧКО ИЛИ ПОНИЖУВАЧКО ПОСТАПУВАЊЕ ИЛИ КАЗНУВАЊЕ

07.06.2023

Во организација на Поткомитетот за превенција на тортура и друг вид сурово, нечовечко или понижувачко постапување или казнување на Обединетите Нации се одржа неколкучасовен вебинар посветен на јакнење на улогата на НПМ тимовите во превенција на тортура. ...


КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ЕУ СО ТЕБЕ ГИ ПРОМОВИРА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО НА ДЕМОКРАТСКО УЧЕСТВО И ВКЛУЧЕНОСТ„

05.06.2023

Народниот правобранител, г.Насер Зибери одржа поздравен говор на денешната Конференција во чиј фокус беа детските права, а на којашто се промовираа правото на детето на демократско учество и правото на вклученост во сите сфери на општественото дејствување. Конференцијата беше организирана и финансиски поддржана од Делегацијата на Европската Унија во рамките на одбележувањето на 25 годинишината од востановувањето на институцијата Народен правобранител, а во соработка со Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по Чекор“, Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ и Центарот за семејна и грижа за децата КМОП-Скопје. ...


ПРВ СОСТАНОК НА СОВЕТОДАВНИОТ ОДБОР ЗА ПРОЕКТОТ „КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СИТЕ - СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

20.04.2023

Државната советничка на Народниот правобранител м-р Васка Бајрамовска- Мустафа, која го раководи посебниот оддел за заштита на правата на детето и лица со попреченост, како дел од Советодавниот Одбор на проектот „Квалитетно образование за сите - Северна Македонија“, учествуваше на првиот состанок на Советодавниот Одбор за проектот, кој се одржа на 20 април 2023, во Скопје. ...


ЗИБЕРИ-ГРКОВСКА: ЕФИКАСНАТА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ Е ПРИОРИТЕТ, ЗАЕДНИЧКИ ГИ НАДМИНУВАМЕ ДЕТЕКТИРАНИТЕ СЛАБОСТИ

13.04.2023

Народниот правобранител г. Насер Зибери, оствари средба со заменичката на претседателот на Владата задолжена за политики за добро владеење,Славица Грковска, на кој се разговараше за предизвиците со кои се соочува оваа институција, но и за начините како тие да се надминат. ...