ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

СООПШТЕНИЕ

26.09.2022

СООПШТЕНИЕ ...


ПРЕЗЕНТИРАН ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ-НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА 2021 ГОДИНА

24.06.2022

ПРЕЗЕНТИРАН ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ-НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА 2021 ГОДИНА ...


СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА БЕГАЛЦИТЕ

20.06.2022

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА БЕГАЛЦИТЕ ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЈА ПОДДРЖА КАМПАЊАТА ЗА БОРБА ПРОТИВ ОНЈАЛН НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ

13.06.2022

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЈА ПОДДРЖА КАМПАЊАТА ЗА БОРБА ПРОТИВ ОНЈАЛН НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ ...


УКАЖУВАЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, ПО КОНСТАТИРАНА ПОВРЕДА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ЗГРИЖЕНИ ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ

01.06.2022

УКАЖУВАЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, ПО КОНСТАТИРАНА ПОВРЕДА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ЗГРИЖЕНИ ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ ...