ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО

20.11.2021

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО ...


СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО ПРВИОТ КРУГ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

17.10.2021

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО ПРВИОТ КРУГ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ...


АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ДА НЕ ГИ ЗЛОУПОТРЕБУВААТ ДЕЦАТА ЗА ПАРТИСКИ ЦЕЛИ

12.10.2021

АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ДА НЕ ГИ ЗЛОУПОТРЕБУВААТ ДЕЦАТА ЗА ПАРТИСКИ ЦЕЛИ ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

01.09.2021

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ...


НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ ДО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ДОСТАВИ ПРЕПОРАКА ВО ВРСКА СО ПОПИСНИТЕ ЛИСТА ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

19.08.2021

НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ ДО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ДОСТАВИ ПРЕПОРАКА ВО ВРСКА СО ПОПИСНИТЕ ЛИСТА ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ...