ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

УКАЖУВАЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, ПО КОНСТАТИРАНА ПОВРЕДА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ЗГРИЖЕНИ ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ

01.06.2022

УКАЖУВАЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, ПО КОНСТАТИРАНА ПОВРЕДА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ЗГРИЖЕНИ ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ ...


ПО ПОВОД 8. АПРИЛ-МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА РОМИТЕ

08.04.2022

ПО ПОВОД 8. АПРИЛ-МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА РОМИТЕ ...


ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА НА КОЈА БЕШЕ ОБЈАВЕН ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА НЕГОВАТА РАБОТА ЗА 2021

29.03.2022

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА НА КОЈА БЕШЕ ОБЈАВЕН ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА НЕГОВАТА РАБОТА ЗА 2021 ...


СООПШТЕНИЕ ОД ИНФОРМАТИВНА СРЕДБА НА ТЕМА ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИЦИ ПРИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЗАКОНОТ ЗА НЕЕВИДЕНТИРАНИ ЛИЦА ВО МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ СО ДРУГИ НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ

24.03.2022

СООПШТЕНИЕ ОД ИНФОРМАТИВНА СРЕДБА НА ТЕМА ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИЦИ ПРИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЗАКОНОТ ЗА НЕЕВИДЕНТИРАНИ ЛИЦА ВО МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ СО ДРУГИ НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА СЛУЧАЈОТ СО УЧЕНИЧКАТА ОД ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БАШКИМИ“ ВО ГОСТИВАР

03.02.2022

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА СЛУЧАЈОТ СО УЧЕНИЧКАТА ОД ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БАШКИМИ“ ВО ГОСТИВАР ...