ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

ПРЕТСТАВНИК НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАШЕ НА РАБОТНА СРЕДБА ВО БАКУ, АЗЕРБЕЈЏАН

20.10.2011

Во период од 20 до 21. 10. 2011 претставник на Националниот превентивен механизам учествуваше на работна средба во Баку, Азербејџан организирана и поддржана од Советот на Европа преку проектот за воспоставување активна мрежа на тела на национални превентивни механизми. ...


ВО СЛОВЕНИЈА ОДРЖАНА СРЕДБА НА ВОСПОСТАВЕНИТЕ И ОПЕРАТИВНИ МЕХАНИЗМИ ВО ЈУГО-ИСТОЧНА ЕВРОПА

02.10.2011

Во рамките на проектот на Советот на Европа за развој на капацитетите на европските национални превентивни механизми, во Словенија од 2 до 5. 10.2011 година се одржа средба на воспоставените и оперативни механизми во Југо-источна Европа на која учествуваа претставници од: албанскиот, македонскиот и словенечкиот национален превентивен механизам. ...


НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ДИСКУТИРАА ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

21.09.2011

По покана и во организација на Советот на Европа, Директорат за човекови права и Националниот омбудсман на Кралството Шпанија, Народниот правобранител г. Иџет Мемети учествуваше на тркалезна маса на националните институции за човекови права во Мадрид, Кралство Шпанија од 21 до 22-ри септември. ...


ПРЕТСТАВНИК ОД НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАШЕ НА РАБОТНА СРЕДБА ВО ТАЛИН

15.06.2011

Во јуни претставник од Националниот превентивен механизам учествуваше на работна средба во Талин организирана и поддржана од Советот на Европа преку проектот за воспоставување активна мрежа на тела на националните превентивни механизми. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ ЗБОРУВАШЕ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ИСКУСТВА ВО ПОГЛЕД НА ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА НА РОМИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА СО НАСЛОВ: „РОМИТЕ - ЕВРОПСКО ПРАШАЊЕ“

10.11.2010

„Ромите се најмаргинализираната група во Европа и се поставува прашањето: Дали тоа што е направено досега ја промени нивната состојба? ...