ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

ТРЕТ ГОДИШЕН СОСТАНОК НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА НАЦИОНАЛНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ НА КОЈА УЧЕСТВУВАШЕ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ, ШЕФ НА МАКЕДОНСКИОТ НПМ

06.12.2011

На 06-08 декември 2011 година во Љубљана, Словенија се одржа Третиот годишен состанок на Европската мрежа на национални превентивни механизми која функционира и се финансира од Европскиот НПМ Проект поддржан од Советот на Европа. ...


НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ОСТВАРИ СТУДИСКА ПОСЕТА ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

20.11.2011

Националниот превентивен механизам оствари студиска посета во Република Полска. За време на посетата беа остварени работни средби со претставниците на полскиот Национален превентивен механизам при што се разговараше за методологијата на начинот на вршење посети, подготвувањето посебни извештаи и следењето на имплементацијата на дадените препораки. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА СЕДМИОТ КОНГРЕС НА АСОЦИЈАЦИЈАТА НА ОМБУДСМАНИ И МЕДИЈАТОРИ НА ЗЕМЈИТЕ ОД ФРАНКОФОНИЈАТА

16.11.2011

Од 16 до 18 ноември во Луксембург се одржа Седмиот конгрес на Асоцијацијата на омбудсмани и медијатори од земјите на Франкофонијата (АОМФ) на кој учествуваше и македонскиот омбудсман г. Иџет Мемети. ...


ПРЕТСТАВНИК НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ПРИ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАШЕ НА СВЕТСКИОТ ФОРУМ ЗА ФАКУЛТАТИВНИОТ ПРОТОКОЛ КОН КОНВЕНЦИЈАТА ПРОТИВ ТОРТУРА.

10.11.2011

Претставник на Националниот превентивен механизам при Народниот правобранител учествуваше на Светскиот форум за Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура: Превенција од тортура и поддршка на достоинството – од заложби до акции, во организација на Асоцијацијата за превенција на тортура (АПТ). ...


ОСМИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА ОМБУДСМАНИ

21.10.2011

„Усогласувањето на националните законодавства на земјите во Европа со европските регулативи - намалување на разликите помеѓу националните и европските политики и олеснување на пристапот до институциите за заштита на правата на граѓаните, поставување унифициран модел за остварување и почитување на граѓанските права, преземање активни мерки од државите за почитување на принципите на добро административно однесување, како и изнаоѓање соодветни механизми и средства за спроведување на правото“. ...