ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА СЕДМИОТ КОНГРЕС НА АСОЦИЈАЦИЈАТА НА ОМБУДСМАНИ И МЕДИЈАТОРИ НА ЗЕМЈИТЕ ОД ФРАНКОФОНИЈАТА

16.11.2011

Од 16 до 18 ноември во Луксембург се одржа Седмиот конгрес на Асоцијацијата на омбудсмани и медијатори од земјите на Франкофонијата (АОМФ) на кој учествуваше и македонскиот омбудсман г. Иџет Мемети. ...


ПРЕТСТАВНИК НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ПРИ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАШЕ НА СВЕТСКИОТ ФОРУМ ЗА ФАКУЛТАТИВНИОТ ПРОТОКОЛ КОН КОНВЕНЦИЈАТА ПРОТИВ ТОРТУРА.

10.11.2011

Претставник на Националниот превентивен механизам при Народниот правобранител учествуваше на Светскиот форум за Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура: Превенција од тортура и поддршка на достоинството – од заложби до акции, во организација на Асоцијацијата за превенција на тортура (АПТ). ...


ОСМИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА ОМБУДСМАНИ

21.10.2011

„Усогласувањето на националните законодавства на земјите во Европа со европските регулативи - намалување на разликите помеѓу националните и европските политики и олеснување на пристапот до институциите за заштита на правата на граѓаните, поставување унифициран модел за остварување и почитување на граѓанските права, преземање активни мерки од државите за почитување на принципите на добро административно однесување, како и изнаоѓање соодветни механизми и средства за спроведување на правото“. ...


ПРЕТСТАВНИК НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАШЕ НА РАБОТНА СРЕДБА ВО БАКУ, АЗЕРБЕЈЏАН

20.10.2011

Во период од 20 до 21. 10. 2011 претставник на Националниот превентивен механизам учествуваше на работна средба во Баку, Азербејџан организирана и поддржана од Советот на Европа преку проектот за воспоставување активна мрежа на тела на национални превентивни механизми. ...


ВО СЛОВЕНИЈА ОДРЖАНА СРЕДБА НА ВОСПОСТАВЕНИТЕ И ОПЕРАТИВНИ МЕХАНИЗМИ ВО ЈУГО-ИСТОЧНА ЕВРОПА

02.10.2011

Во рамките на проектот на Советот на Европа за развој на капацитетите на европските национални превентивни механизми, во Словенија од 2 до 5. 10.2011 година се одржа средба на воспоставените и оперативни механизми во Југо-источна Европа на која учествуваа претставници од: албанскиот, македонскиот и словенечкиот национален превентивен механизам. ...