ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

ШЕСТА СРЕДБА НА ЧЛЕНКИТЕ НА АСОЦИЈАЦИЈАТА НА ОМБУДСМАНИТЕ НА МЕДИТЕРАНОТ

11.06.2012

„Зајакнување на улогата на омбудсманот„ беше тема на шестата средба на членките на Асоцијацијата на Омбудсмани на Медитеранот што на 11 и 12 јуни се одржа во Париз а на која учествуваше преставник на Народниот правобранител. ...


ПРЕТСТАВНИК НА НПМ УЧЕСТВУВАШЕ НА РАБОТНИОТ СОСТАНОК НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ НА АЛБАНИЈА, МАКЕДОНИЈА, СЛОВЕНИЈА И СРБИЈА

05.06.2012

Претставник на НПМ учествуваше на работниот состанок на Националните превентивни механизми на Албанија, Македонија, Словенија и Србија што од петти до седми јуни се одржа во Тирана, Република Албанија. ...


ПРЕТСТАВНИК НА НПМ УЧЕСТВУВАШЕ НА РАБОТНА СРЕДБА ВО ЖЕНЕВА НА КОЈА СЕ ЗБОРУВАШЕ ЗА МОНИТОРИНГОТ НА ПОСТАПУВАЊЕТО СО ЛИЦАТА КОИ СЕ ДЕПОРТИРААТ

20.03.2012

Претставник на Националниот превентивен механизам на 20 и 21 март учествуваше на работна средба во Женева, Швајцарија организирана и поддржана од Советот на Европа преку Проектот за воспоставување активна мрежа на национални превентивни механизми (НПМ) . ...


ТРЕТ ГОДИШЕН СОСТАНОК НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА НАЦИОНАЛНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ НА КОЈА УЧЕСТВУВАШЕ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ, ШЕФ НА МАКЕДОНСКИОТ НПМ

06.12.2011

На 06-08 декември 2011 година во Љубљана, Словенија се одржа Третиот годишен состанок на Европската мрежа на национални превентивни механизми која функционира и се финансира од Европскиот НПМ Проект поддржан од Советот на Европа. ...


НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ОСТВАРИ СТУДИСКА ПОСЕТА ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

20.11.2011

Националниот превентивен механизам оствари студиска посета во Република Полска. За време на посетата беа остварени работни средби со претставниците на полскиот Национален превентивен механизам при што се разговараше за методологијата на начинот на вршење посети, подготвувањето посебни извештаи и следењето на имплементацијата на дадените препораки. ...