ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

СОСТАНОК НА БАЛКАНСКАТА МРЕЖА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ

24.10.2013

„Улогата на лекарот во остварувањето на превентивни посети со цел заштита на лицата лишени од слобода“, беше една од темите кои беа опфатени на дводневниот состанок на Балканската мрежа на национални превентивни механизми (НПМ) одржан во Белград, Република Србија. ...


ПРВ СОСТАНОК НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА КОЈА УЧЕСТВУВА И ПРЕТСТАВНИЦИ НА МАКЕДОНСКИОТ ОМБУДСМАН

07.10.2013

„Која е улогата на националните институции за човекови права, телата за еднаквост и омбудсманите во спроведување на меѓународните инструменти за човекови права“?„ Кои се можностите за спроведување на овие инструменти?“ ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАБИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТУВАШЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА „ОДНОСОТ НА ОМБУДСМАН ИНСТИТУЦИИТЕ И ПАРЛАМЕНТОТ„

16.09.2013

„Односот меѓу омбудсман институциите и Парламентот“ беше тема на семинарот кој на 10 и 11 септември се одржа во Даниловград, Република Црна Гора, на кој учествуваше народниот правобранител г. Иџет Мемети и заменик народниот правобранител г-ѓа Нашиде Ибраими. ...


ДЕВЕТТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА ОМБУДСМАНИ

15.09.2013

Од 15 до 17 септември во Даблин, се одржа деветиот национален семинар на европската мрежа на омбудсмани на кој се зборуваше за улогата на омбудсманите, почитувањето на нечелото на добра управа и остварување на правата на граѓаните со посебен акцент на новите методи на омбудсман институциите во заштитата на граѓанските права, на кој учествуваше г-ѓа Славица Димитриевска како претставник на канцеларијата на македонскиот омбудсман. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ВО АНКАРА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

04.09.2013

Народниот правобранител г.Иџет Мемети учествуваше на меѓународен симпозиум на тема „Улогата на Омбудсман институцијата во контекст на човековите права, демократијата и владеењето на правото„ која во организација на канцеларијата на Омбудсманот на Република Турција се одржа на четврти септември во Анкара. ...