ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ОМБУДСМАНИТЕ ОД РЕГИОНОТ

07.11.2013

Народниот правобранител г. Иџет Мемети учествуваше на дводневниот семинар на обудсманите на Хрватска, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Србија и Македонија кој на 7 и 8 ноември се одржа во Загреб, Република Хрватска. ...


ЗАМЕНИК НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ Г-ЃА ВАСКА БАЈРАМОВСКА МУСТАФА УЧЕСТВУВАШЕ НА ТЕМАТСКИ СОСТАНОК „ ДЕЦА ВО ДВИЖЕЊЕ-АЗИЛАНТИ“

05.11.2013

Заменик народен правобранител г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа, учествуваше на тематскиот состанок кој во организација на Омбудсманот за деца на Република Хрватска, во соработка со невладината организација „Save the Children“, а во рамките на мрежата на омбудсманите за деца CRONSEE се одржа во Загреб, Република Хрвaтска. ...


СОСТАНОК НА БАЛКАНСКАТА МРЕЖА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ

24.10.2013

„Улогата на лекарот во остварувањето на превентивни посети со цел заштита на лицата лишени од слобода“, беше една од темите кои беа опфатени на дводневниот состанок на Балканската мрежа на национални превентивни механизми (НПМ) одржан во Белград, Република Србија. ...


ПРВ СОСТАНОК НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА КОЈА УЧЕСТВУВА И ПРЕТСТАВНИЦИ НА МАКЕДОНСКИОТ ОМБУДСМАН

07.10.2013

„Која е улогата на националните институции за човекови права, телата за еднаквост и омбудсманите во спроведување на меѓународните инструменти за човекови права“?„ Кои се можностите за спроведување на овие инструменти?“ ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАБИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТУВАШЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА „ОДНОСОТ НА ОМБУДСМАН ИНСТИТУЦИИТЕ И ПАРЛАМЕНТОТ„

16.09.2013

„Односот меѓу омбудсман институциите и Парламентот“ беше тема на семинарот кој на 10 и 11 септември се одржа во Даниловград, Република Црна Гора, на кој учествуваше народниот правобранител г. Иџет Мемети и заменик народниот правобранител г-ѓа Нашиде Ибраими. ...