ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „КОМПЛЕМЕНТРАНОСТА ПОМЕЃУ ОМБУДСМАН ИНСТИТУЦИИТЕ И СУДСТВОТО ВО ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА-ДОБРИ ЕВРОПСКИ ПРАКСИ“

11.12.2013

Народниот правобранител, Иџет Мемети, учествуваше на Регионалната конференција на тема: „Комплементарноста помеѓу Омбудсман институциите и судството во заштита на човековите права – Добри европски пракси„ која се одржа на 4 декември 2013 година во Приштина, во организација на ЕУ и Советот на Европа. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА СОСТАНОКОТ НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

10.12.2013

Народниот правобранител г.Иџет Мемети учествуваше на дводневниот состанок на новоформираната Европска мрежа на институции за човекови права, во која членува и македонскиот омбудсман. ...


ОСМИ КОНГРЕС НА АСОЦИЈАЦИЈАТА НА ОМБУДСМАНИ И МЕДИЈАТОРИ ОД ФРАНКОФОНИЈАТА

25.11.2013

Од 25 до 28 неомври во Дакар, Сенегал се одржа осмиот конгрес на членките на Асоцијацијата на омбудсмани и медијатори на Франкофонијата на кој учествуваше и народниот правобранител г. Иџет Мемети. Конгресот, воедно беше искористен за прослава на јубилејот 15 години од формирање на оваа Асоцијација. ...


НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАШЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА “ЗАДРЖУВАЊЕТО НА ИМИГРАНТИ ВО ЕВРОПА – ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКИ ЗАЛОЖБИ И РАЗВИВАЊЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ”

21.11.2013

Во организација на Совет на Европа и Националниот превентивен механизам (НПМ) на Обединетото Кралство, на 21 и 22 ноември во Стразбург, Франција, се одржа Конференција на тема “Задржувањето на имигранти во Европа – Воспоставување заеднички заложби и развивање на минимални стандарди”. ...


НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАШЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА “ЗАДРЖУВАЊЕТО НА ИМИГРАНТИ ВО ЕВРОПА – ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКИ ЗАЛОЖБИ И РАЗВИВАЊЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ”

21.11.2013

Во организација на Совет на Европа и Националниот превентивен механизам (НПМ) на Обединетото Кралство, на 21 и 22 ноември во Стразбург, Франција, се одржа Конференција на тема “Задржувањето на имигранти во Европа – Воспоставување заеднички заложби и развивање на минимални стандарди”. ...