ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА СОСТАНОКОТ НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

10.12.2013

Народниот правобранител г.Иџет Мемети учествуваше на дводневниот состанок на новоформираната Европска мрежа на институции за човекови права, во која членува и македонскиот омбудсман. ...


ОСМИ КОНГРЕС НА АСОЦИЈАЦИЈАТА НА ОМБУДСМАНИ И МЕДИЈАТОРИ ОД ФРАНКОФОНИЈАТА

25.11.2013

Од 25 до 28 неомври во Дакар, Сенегал се одржа осмиот конгрес на членките на Асоцијацијата на омбудсмани и медијатори на Франкофонијата на кој учествуваше и народниот правобранител г. Иџет Мемети. Конгресот, воедно беше искористен за прослава на јубилејот 15 години од формирање на оваа Асоцијација. ...


НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАШЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА “ЗАДРЖУВАЊЕТО НА ИМИГРАНТИ ВО ЕВРОПА – ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКИ ЗАЛОЖБИ И РАЗВИВАЊЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ”

21.11.2013

Во организација на Совет на Европа и Националниот превентивен механизам (НПМ) на Обединетото Кралство, на 21 и 22 ноември во Стразбург, Франција, се одржа Конференција на тема “Задржувањето на имигранти во Европа – Воспоставување заеднички заложби и развивање на минимални стандарди”. ...


НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАШЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА “ЗАДРЖУВАЊЕТО НА ИМИГРАНТИ ВО ЕВРОПА – ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКИ ЗАЛОЖБИ И РАЗВИВАЊЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ”

21.11.2013

Во организација на Совет на Европа и Националниот превентивен механизам (НПМ) на Обединетото Кралство, на 21 и 22 ноември во Стразбург, Франција, се одржа Конференција на тема “Задржувањето на имигранти во Европа – Воспоставување заеднички заложби и развивање на минимални стандарди”. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ОМБУДСМАНИТЕ ОД РЕГИОНОТ

07.11.2013

Народниот правобранител г. Иџет Мемети учествуваше на дводневниот семинар на обудсманите на Хрватска, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Србија и Македонија кој на 7 и 8 ноември се одржа во Загреб, Република Хрватска. ...