ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАШЕ НА РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА „УЛОГАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ЕВРОИНТЕГРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ“

25.09.2014

Народниот правобранител г-н Иџет Мемети заедно со претставник од Националниот превентивен механизам на 25 и 26 септември учествуваше на Регионална работилница на тема “Улогата на Народниот правобранител во ЕУ интегративните процеси” која се одржа во Тирана Албанија, а беше организирана од Инструментот за техничка помош и размена на информации на Европската комисија во соработка со Омбудсманот на Република Албанија. ...


ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ОСТВАРИЈА СТУДИСКА ПОСЕТА ВО ХРВАТСКА

17.09.2014

Претставници на Националниот превентивен механизам (НПМ) заедно со претставник од Одделението за меѓународна соработка преку Инструментот за техничка помош и размена на информации на Европската комисија – TAIEX, од 17 до 19 септември остварија студиска посета на Хрватскиот НПМ на кој беа разменети искуства и практики во доменот на превенција од тортура во местата на лишување од слобода. ...


ПРЕТСТАВНИК ОД НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ НА ПОКАНА НА СОВЕТ НА ЕВРОПА УЧЕСТВУВАШЕ НА ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА ВО БЕЛГРАД

13.08.2014

Претставник од Македонскиот НПМ на покана на Совет на Европа учествуваше на дводневна работилница во Белград и преку презентација ги запозна членовите на Грузискиот Национален превентивен механизам со досегашните активности, методологијата на спроведување на посети и следењето на имплементација на дадените препораки. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ВО ЦЕТИЊЕ

08.07.2014

Во организација на Институтот за културна дипломатија од Берлин и Врховниот суд на Црна Гора , во период од осми до 10 јули во Цетиње, Црна Гора се одржа Симпозиум на тема „Интердисциплинарна анализа за улогата на Меѓународното право во промоција на човековите права,“ на кој учествуваше и Народниот правобранител на Република Македонија г.Иџет Мемети. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА ОСМИОТ СОСТАНОК НА АСОЦИЈАЦИЈАТА НА ОМБУДСМАНИТЕ НА МЕДИТЕРАНОТ

26.06.2014

„Зајакнување на демократијата-кои се партнерите на Омбудсманот?“ беше темата на осмиот состанок на Асоцијацијата на Омбудсманите на Медитеранот, кој се одржа во Тирана, Република Албанија, а на кој учествуваше и народниот правобранител г.Иџет Мемети. ...