ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

УЧЕСТВО НА ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА „ПРАВОТО И ПРАКСАТА ВО ЗАШТИТА НА БЕГЛАЦИТЕ“

20.12.2018

Заменик народниот правобранител Васка Бајрамовска – Мустафа и претставници од тимот на Националниот превентивен механизам, учествуваа на тркалезна маса на тема „Правото и праксата во заштита на бегалците“, организирана од страна на Академијата за судии и јавни и обвинители во партнерство со Канцеларијата на високиот комесаријат за бегалци. ...


НПМ СПРОВЕДЕ ОБУКА НА ТЕМА „МАНДАТ, НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТАПУВАЊЕ НА НП-НПМ“

18.12.2018

На 18 и 19ти декември, Претставниците на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам во Велес спроведоа обука на тема „Мандат, надлежност и постапување на Народниот Правобранител – Национален превентивен механизам предвидена во Годишната програма во рамките на проектот „Подобрување на системот за правна заштита во врска со азил и натурализација“. ...


ЗАМЕНИК НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ, Г-ЃА ВАСКА БАЈРАМОВСКА МУСТАФА УЧЕСТВУВАШЕ НА КОФЕРЕНЦИЈА „НАДВОР ОД КРУГОТ- НЕВИДЛИВИ ЗА ОПШТЕСТВОТО“

10.12.2018

Заменик народниот правобранител Васка Бајрамовска - Мустафа учествуваше на завршната конференција на проектот „Надвор од кругот – невидливи за општеството“,што се одржа во Скопје, по повод Меѓународниот ден на човековите права. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

10.12.2018

Во рамките на одбележувањето на 10 декември Меѓународниот ден на човековите права и 70 години од усвојувањето на Универзалната декларација за човекови права, народниот правобранител г .Иџет Мемети учествуваше на конференција „Улогата на адвокатите во заштита и унапредување на човековите права“, организирана од страна на Адвокатската комора на Република Македонија, во партнерство со Амбасадата на Соединетите Американски Држави (САД). ...


СРЕДБА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ СО ЗАМЕНИЧКАТА НА ОМБУДСМАНОТ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

05.12.2018

Народниот правобранител, г. Иџет Мемети оствари средба со заменичката на обмудсманот на Република Турција, г-ѓа Сесил Озлем Тунчак, на која соговорниците разменија мислења во однос на мандатите, надлежностите и начинот на функционирање на институциите. ...