ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРЕПОРАКИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНИ И ЛИЧНИ АСИСТЕНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ

22.08.2023

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРЕПОРАКИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНИ И ЛИЧНИ АСИСТЕНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ ...


ПРЕЗЕНТИРАН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА 2022 ГОДИНА

26.06.2023

ПРЕЗЕНТИРАН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА 2022 ГОДИНА ...


ПРЕЗЕНТИРАН ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА СТЕПЕНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО ПОЧИТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ВО 2022 ГОДИНА

30.03.2023

ПРЕЗЕНТИРАН ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА СТЕПЕНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО ПОЧИТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ВО 2022 ГОДИНА ...


ПОРАКА ОД НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД 8 МАРТ, МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА

08.03.2023

ПОРАКА ОД НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД 8 МАРТ, МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА ...


ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД ПРЕТСТАВУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕТО НА ПРИМЕНАТА НА НАЧЕЛОТО ЗА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВОЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА 2021 ГОДИНА

20.12.2022

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД ПРЕТСТАВУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕТО НА ПРИМЕНАТА НА НАЧЕЛОТО ЗА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВОЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА 2021 ГОДИНА ...