ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

УЧЕСТВО НА ВТОРИОТ СОСТАНОК НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

30.11.2023

Претставници на Народен правобранител-Националниот превентивен механизам (НПМ), м-р Славица Димитриевска - државен советник и м-р Бардхил Лимани - соработник, учествуваа на вториот состанок за 2023 година на Мрежата на Национални превентивни механизми на Југоисточна Европа во организација на грчкиот НПМ како претседавач со Мрежата за оваа година. Состанокот овој пат се одржа во Атина. ...


СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО

20.11.2023

Народниот правобранител по повод 30-годишнината од ратификацијата на Конвенцијата на ОН за правата на детето од страна на Северна Македонија, во соработка со проектот „Поддршка на ЕУ за владеење на правото“, го споделува мислењето на 15 деца од различни училишта на оваа тема. ...


ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ДЕТЕТО ПРОМОВИРАНИ НАОДИТЕ ОД ИТСРАЖУВАЊЕТО ЗА ИНФРОМИРАНОСТА НА ДЕЦАТА ЗА КОНВЕНЦИЈАТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И СОСТОЈБИТЕ СО БЕЗБЕДНОСТА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

20.11.2023

„Одделот за заштита на правата на детето кој е во рамки на Народниот правобранител посветено работи на промовирање и заштита на правата на детето, и се залага на децата да се гледа како на субјкети и носители на права, укажувајќи дека Детските права се човекови права.25 години промовираме права на децата, настојуваме да сме со децата, меѓу децата во детските градинки, во училиштата, во местата каде што се згрижени.... разговараме за нивните права, ги слушаме нивните размислувања кои се најдобар показател за тоа до каде сме стигнале во напорите да ја имплемнтираме Конвенцијата за правата на детето во пракса. ...


МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НАДЗОРНАТА УЛОГА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НАД БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР

08.11.2023

„Правото на приватност, тајноста на писмата и на сите други облици на општење, неповредливоста на домот се основни човекови права загарантирани како со меѓународните документи, така и со домашната регулатива. ...


ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКДОНИЈА И ЛОКАЛЕН ОМБУДСМАН НА КРАГУЕВАЦ

25.10.2023

Заменик - народниот правобранител, д-р Јован Андоновски и Локалниот омбудсман на град Крагуевац, Јелена Миливојевиќ потпишаа Меморандум за соработка чија цел е зајакнување на пријателските односи помеѓу институциите со цел придонес во заштитата на правата на граѓаните врз основа на начелата на рамноправност и взаемна корист, а согласно со законите и прописите на Република Северна Македонија и Република Србија. ...