ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ПРЕСРЕТ НА ПРЕСТОЈНИОТ РЕФЕРЕНДУМ

13.09.2018

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ПРЕСРЕТ НА ПРЕСТОЈНИОТ РЕФЕРЕНДУМ ...


ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА, ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ – РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

04.09.2018

Народниот правобранител на Република Македонија, г.Иџет Мемети и деканот на Факултетот за детективи и криминалистика при Европски универзитет – Република Македонија, проф. д-р Атанас Козарев, водени од потребата за меѓусебна соработка заради ефикасно спроведување на своите надлежности утврдени со Закон, како и ефикасна соработка која ќе придонесе за размена на искуствата, склучија Меморандум за соработка на полето на едукација, обука, придонес во објавување на стручни и научни трудови, давање на експертска помош при изработка на одредени проекти, анализи, предлози, како и други форми на размена на знаење и искуство во насока на истражување и развој од заеднички интерес. ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД ЗАПОЧНУВАЊЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

03.09.2018

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД ЗАПОЧНУВАЊЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ...


СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН ЗА ПОДДРШКА НА ЖРТВИТЕ ОД ТОРТУРА – 26 ТИ ЈУНИ

26.06.2018

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН ЗА ПОДДРШКА НА ЖРТВИТЕ ОД ТОРТУРА – 26 ТИ ЈУНИ ...


ПРЕЗЕНТИРАН СЕДМИОТ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ-НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

26.06.2018

Напрес-конференција заменик Народниот правобранител г-ѓа Васка Бајрамовска -Мустафа го презентираше седмиот по ред извештај на Народниот правобранител –Национален превентивен механиза (НПМ) во кој се прикажани состојбите во местата на лишување и ограничување на слободата на движење, а е содржана и анализа на преземените активности за превенирање од тортура и друго сурово, нечовечко и понижувачко постапување и казнување во овие места. ...