ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ НА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА ГО ПРЕЗЕНТИРАШЕ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТЕПЕНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО ПОЧИТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ВО 2017 ГОДИНА

29.03.2018

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ НА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА ГО ПРЕЗЕНТИРАШЕ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТЕПЕНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО ПОЧИТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ВО 2017 ГОДИНА ...


РЕАКЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ВРСКА СО СЛУЧАЈОТ НА СЕКСУЛАНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ШТИТЕНИЧКА ОД ЈУ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“

16.02.2018

РЕАКЦИЈА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ВРСКА СО СЛУЧАЈОТ НА СЕКСУЛАНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ШТИТЕНИЧКА ОД ЈУ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ ...


ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРЕЗЕМЕНИТЕ МЕРКИ И КОНСТАТИРАНИТЕ СОСТОЈБИ ОД ПОСТАПУВАЊЕТО ПО ПРЕТСТАВКИТЕ ВО ВРСКА СО ПРИВЕДУВАЊЕТО И ЛИШУВАЊЕТО ОД СЛОБОДА НА ТРОЈЦА ПРАТЕНИЦИ

28.12.2017

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРЕЗЕМЕНИТЕ МЕРКИ И КОНСТАТИРАНИТЕ СОСТОЈБИ ОД ПОСТАПУВАЊЕТО ПО ПРЕТСТАВКИТЕ ВО ВРСКА СО ПРИВЕДУВАЊЕТО И ЛИШУВАЊЕТО ОД СЛОБОДА НА ТРОЈЦА ПРАТЕНИЦИ ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

03.12.2017

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО

20.11.2017

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО ...