ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

КОНФЕРЕНЦИЈА „ОМБУДСМАН/НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА–ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА БЕГАЛЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ ВО УСЛОВИ НА КРИЗА“

23.11.2015

Народниот правобранител г.Иџет Мемети на 23 и 24 ноември учествуваше на Конференција на тема „Омбудсман/Национални институции за човекови права-Предизвици за човековите права на бегалците и мигрантите во услови на криза“, што се одржа во Белград, во организација на Заштитникот на граѓаните на Република Србија. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА „УЛОГАТА НА ОМБУДСМАНИТЕ ВО МОДЕРНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕМОКРАТИИ-РЕГИОНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА“

19.11.2015

Во рамки на Програмата за поддршка на Парламентите во процесот на проширување на земјите од Западен Балкан и Турција, на покана на Европскиот парламент, а во соработка со Европскиот Омбудсман, на 19 и 20 ноември во Брисел, во Европскиот Пармалент се одржа семинар на тема „Улогата на Омбудсманите во модерните парламентарни демократии- регионална перспектива “, на кој учествуваше и Народниот правобранител г.Иџет Мемети. ...


„ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА БАРАТЕЛИТЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ЗАШТИТА“ ТЕМА НА РАБОТИЛНИЦАТА НА КОЈА УЧЕСТВУВАШЕ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ

12.11.2015

„За целосна заштита на правата на мигрантите, неопходна е соработка на надлежните институции како на национално, така и на меѓународно ниво. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАШЕ НА СОСТАНОК НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ

26.10.2015

На 26 и 27 октомври, претставник од Народниот правобранител учествуваше на работен состанок организиран од страна на Европската мрежа на национални институции за човекови права (ENNHRI) и Управата на правобранителот за лицата со инвалидитет на Хрватска. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА ПОДГОТВИТЕЛЕН СОСТАНОК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО МИГРАНТИ И СО БЕГАЛЦИ

22.10.2015

На 22 и 23 октомври во Белград Република Србија, Народниот правобранител г. Иџет Мемети учествуваше на подготвителен состанок во врска со за организирање на регионална конференција за состојбата со мигрантите и бегалците, што ќе се одржи во ноември во Белград. ...