ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ВРСКА СО ИНЦИДЕНТОТ ВО КПУ ЗАТВОР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

22.02.2019

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ВРСКА СО ИНЦИДЕНТОТ ВО КПУ ЗАТВОР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ ...


ПРЕЗЕНТИРАН ПОСЕБЕНИОТ ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРЕКИН НА БРЕМЕНОСТА НА РАНА ВОЗРАСТ И РАЃАЊЕ ОД СТРАНА НА МАЛОЛЕТНИ МАЈКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

01.02.2019

На прес-конференција заменик народниот правобранител г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа ги презентираше состојбите содржани во посебениот Извештај од спроведеното истражување за прекин на бременоста на рана возраст и раѓање од страна на малолетни мајки во Репу блика Македонија (за период 2016 - 2017 година). ...


СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД 10 ДЕКЕМВРИ МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

10.12.2018

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД 10 ДЕКЕМВРИ МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ...


ПРЕЗЕНТИРАН ИЗВЕШТАЈОТ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО ЗА „ВКЛУЧЕНОСТА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

03.12.2018

„Клучна цел на ова истражување беше да ја согледаме состојбата со вклученоста на децата со попреченост во детските градинки, дали и колку се подготвени за работа со деца со попреченост, предизвиците со кои се соочуваат при обезбедувањето еднакви можности за вклучување на сите деца. ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО

20.11.2018

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО ...