ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

ПОД МОТОТО „СИТЕ СМЕ = ВО ПРАВАТА“ ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО И 30 ГОДИШНИНАТА ОД УСВОЈУВАЊЕТО НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

20.11.2019

„Денес, се одбележува Светскиот ден на детето, и три децении од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето од страна на Генералното собрание на Обединетите Нации. Со овој чин државите во светот се обврзаа да го подигнат степенот на почитување и заштита на децата како ранлива категорија, да воведат правила и стандарди за остварување на правата на сите деца, без дискриминација, да обезбедат нивен опстанок и развој и вклучување во општествениот живот, а сето тоа за нивен најдобар интерес! ...


ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАА НА ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ЗАЕДНИЧКО РОДИТЕЛСТВО

06.11.2019

Претставници на Народниот правобранител учествуваа на јавната расправа на тема: Заедничко родителство по разводот, организирана од страна на Комисијата за труд и социјална политика на Собранието на Република Северна Македонија. ...


ПРЕТСТАВНИК НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАШЕ НА РАСПРАВА ВО СОБРАНИЕТО НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОВРЗАНА СО СЕМЈЕНОТО НАСИЛСТВО

29.10.2019

Имплементација на Законот за превенција, спречување, и заштита од семејно насилство, беше тема на дискусија на јавната расправа која се одржа во Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Собранието на Република Северна Македонија. ...


УЧЕСТВО НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА БЕЛИОТ СТАП

15.10.2019

По повод одбележувањето на 15. Октомври - Меѓународниот ден на Белиот стап - симболот на слепите лица (признат од Организацијата на Обединетите Нации), заменик-народниот правобранител, г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа, заедно сo тимот за следење на имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, учествуваа на тркалезната маса на тема „Договорот од Маракеш – придобивки за лицата кои не можат да читаат стандарден печат“, организирана од страна на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија. ...


ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ПРИСУСТВУВАА НА ОТВОРАЊЕТО НА ПИЛОТ ЦЕНТАРОТ ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ПРОЦЕНКА И ПОДДРШКА НА ДЕЦА И МЛАДИ

10.10.2019

Претставници од тимот за следење на имплементацијата на Конвенцијата за заштита на права на лицата со попреченост при Одделението за заштита на правата на децата и лицата со попреченост при Народен правобранител, присуствуваа на отворањето на Пилот Центарот за функционална проценка и поддршка на деца и млади, кој се наоѓа во поранешниот Дом за деца без родители и родителска грижа „11 Октомври“ во Скопје. ...