ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

СРЕДБА НА ЗАМЕНИКОТ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВАСКА БАЈРАМОВСКА МУСТАФА СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД УНИЦЕФ

24.07.2019

Заменик Народениот правобранител Васка Бајрамовска Мустафа заедно со членовите на тимот за следење на имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, остварија средба со претставници од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје. ...


ЈАВНА РАСПРАВА ЗА СОСТОЈБАТА ВО ЗАТВОРИТЕ НА ПОСТОЈАНАТА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ

22.07.2019

Заменик-народниот правобранител, г-ѓа Васка Бајрамовска-Мустафа на седницата на Постојаната Анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓаните во Собранието на Република Северна Македонија, учествуваше на јавна расправа на тема „Состојбата со човековите права во казенено-поправните установи “. ...


СРЕДБА НА ЗАМЕНИК НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г-ЃА ВАСКА БАЈРАМОВСКА-МУСТАФА СО КОМИСИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ, ПОПРЕЧЕНОСТ И ЗДРАВЈЕ (МКФ)

17.07.2019

Заменик народниот правобранител г-ѓа Васка Бајрамовска-Мустафа, заедно со тимот за следење на имплементација на Конвецијата за правата на лицата со попреченост, оствари работна средба со претставници на Комисијата за меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ). ...


ДВОДНЕВЕН СОСТАНОК НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

11.06.2019

„Во 2013 година кога ја формиравме оваа мрежа, ние Националните превентивни механизми од Македонија, Албанија, Хрватска, Црна Гора, Словенија, Србија и од Босна и Херцеговина како Омбудсман институција, имавме за цел да ја подобриме соработката и да воспоставиме пракса на размена на искуства, да создадеме подобра синергија меѓу членките на мрежата, како и да обезбедиме меѓусебна поддршка за ефективно исполнување на нашиот мандат, согласно Факултативниот протокол за превенција од тортура (ОПКАТ). ...


СРЕДБА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЖЕНЕВСКИОТ ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР

07.06.2019

Народниот правобранител г. Иџет Mемети оствари средба со претставници на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор, (ДКАФ). На средбата претставниците беа запознаени со работата на Народниот правобранител, како и со предизвиците кои произлегуваат од новите надлежности на Институцијата. ...