ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД 10 ДЕКЕМВРИ МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

10.12.2018

СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД 10 ДЕКЕМВРИ МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ...


ПРЕЗЕНТИРАН ИЗВЕШТАЈОТ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО ЗА „ВКЛУЧЕНОСТА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

03.12.2018

„Клучна цел на ова истражување беше да ја согледаме состојбата со вклученоста на децата со попреченост во детските градинки, дали и колку се подготвени за работа со деца со попреченост, предизвиците со кои се соочуваат при обезбедувањето еднакви можности за вклучување на сите деца. ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО

20.11.2018

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ПРЕСРЕТ НА ПРЕСТОЈНИОТ РЕФЕРЕНДУМ

13.09.2018

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ПРЕСРЕТ НА ПРЕСТОЈНИОТ РЕФЕРЕНДУМ ...


ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА, ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ – РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

04.09.2018

Народниот правобранител на Република Македонија, г.Иџет Мемети и деканот на Факултетот за детективи и криминалистика при Европски универзитет – Република Македонија, проф. д-р Атанас Козарев, водени од потребата за меѓусебна соработка заради ефикасно спроведување на своите надлежности утврдени со Закон, како и ефикасна соработка која ќе придонесе за размена на искуствата, склучија Меморандум за соработка на полето на едукација, обука, придонес во објавување на стручни и научни трудови, давање на експертска помош при изработка на одредени проекти, анализи, предлози, како и други форми на размена на знаење и искуство во насока на истражување и развој од заеднички интерес. ...