ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА ОМБУДСМАНИ

13.06.2016

Претставник на Народниот правобранител учествуваше на Kонференција во организација на Европската мрежа на омбудсмани што оваа година се одржа во Брисел, Белгија. ...


АУДИТОРИУМ ЗА „СОРАБОТКА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО СО НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И ПРЕКУГРАНИЧНИТЕ ОДНОСИ“

06.06.2016

Во организација на Омбудсманот на Република Албанија на 06. јуни 2016 г. во Подградец, Република Албанија се одржа Аудиториум за „Соработка на граѓанското општество со Народниот правобранител и прекуграничните односи“. ...


ПРЕТСТАВНИК ОД КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАШЕ НА СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ПРОТИВ РАСИЗАМ И НЕТОЛЕРАНЦИЈА

26.05.2016

Претставник од канцеларијата на Народниот правобранител учествуваше на семинар организиран од страна на Европската комисија против расизам и нетолеранција (ЕКРИ) на Советот на Европа што на 26 и 27 мај се одржа во Стразбур,Република Франција. ...


„ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ ЗА МОНИТОРИРАЊЕ НА МАЛОЛЕТНИЧКИТЕ ЗАТВОРИ“ ТЕМА НА ОБУКАТА НА КОЈА ПРИСУСТВУВАШЕ ПРЕТСТАВНИК НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

09.05.2016

Претставник на Народен Правобранител – Национален Превентивен Механизам во периодот од 9-11 мај учествуваше на тридневен тренинг на тема „Зајакнување на вештините за мониторирање на малолетничките затвори во Албанија, Косово и Македонија”. ...


МЕЃУНАРОДНА РАБОТИЛНИЦА ЗА СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ И ЗАКАНИ ПО ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

26.04.2016

Претставник на Народниот правобранител учествуваше на меѓународната работилница за современите предизвици и закани по човековите права што во организација на Каталонскиот омбудсман се одржа на 26 и 27 април во Барцелона,Кралството Шпанија. ...